30.000 euros

L’Ajuntament va aprovar en sessió plenària el Pla de Comunicació Municipal, l’eina que ha de guiar la política comunicativa del consistori en els propers anys. Es tracta d’un pla elaborat per una empresa externa, que ha comptat amb el lideratge i la implicació dels professionals del Servei de Comunicació, i ha estudiat els hàbits de consum informatiu de la població i les demandes dels esparreguerins i esparreguerines sobre la comunicació municipal. En base a aquest anàlisis, el document dibuixa cinc eixos de treball i defineix 50 accions orientades a vertebrar l’organització del propi servei, millorar la comunicació municipal i crear nous espais i mitjans de comunicació. Alguns d’aquests projectes són la publicació d’un nou web municipal, l’impuls d’un portal digital de notícies sobre l’actualitat de la vila o el desplegament de nous formats de comunicació en temps real i en suports audiovisuals.

El Pla de Comunicació Municipal ha estat elaborat per la consultora Op-Team, ha tingut un cost de 30.000 euros, i ha comptat amb la implicació de persones de molts àmbits dins del municipi, ja que, entre d’altres accions, s’han realitzat 600 enquestes ciutadanes i 114 qüestionaris online a treballadors i treballadores municipals, entitats i comerços de la vila. La diagnosi inicial ha comptat també amb entrevistes als representants polítics del consistori, estudis comparatius amb altres poblacions de Catalunya, i una auditoria dels actuals canals de comunicació municipals. A partir d’aquest anàlisis i de l’obtenció de fins a 17 oportunitats o àrees clau de millora, l’estratègia defineix cinc eixos de treball que permeten desplegar 50 accions al voltant de la vertebració organitzativa del Servei de Comunicació, la millora dels canals actuals de comunicació, la creació de nous mitjans de comunicació municipals, la millora de la presència d’Esparreguera als mitjans de comunicació i la millora de la comunicació interna del consistori.

Pel que fa a la millora dels actuals canals i formats de comunicació de l’Ajuntament, hi destaquen accions com la posada en marxa d’un nou web de l’Ajuntament, amb més capacitat informativa, molt més visual i fàcil de navegar; i desenvolupar nous formats de comunicació, més en temps real i mitjançant suports audiovisuals, com ara les emissions en streaming. També es preveu obrir espais digitals de comunicació amb ciutadania al web de l’Ajuntament per a tots els grups municipals; continuar l’evolució de Ràdio Esparreguera cap a una ràdio més digital, amb més informació i podcasts al seu web; i evolucionar la presència de l’Ajuntament a les xarxes socials per incrementar la interacció amb la ciutadania. Altres millores previstes són sistematitzar la producció informativa per tal de comunicar permanentment fent difusió multicanal; reforçar la comunicació com un pilar bàsic en el desplegament de l’administració electrònica i la participació ciutadana; i oferir més informació de servei i d’atenció a les persones, per ser capaços de respondre en condicions d’immediatesa.

En l’àmbit de la creació de nous canals de comunicació, una de les accions més ambicioses que contempla el pla és l’obertura d’un portal de notícies digital sobre actualitat municipal per complementar Ràdio Esparreguera i ampliar el ventall de mitjans públics de comunicació. D’altra banda, també es concreten accions com la posada en marxa d’un butlletí electrònic amb capacitat de servir informacions segmentades per àmbit temàtic; el llançament d’un butlletí en paper per arribar als sectors de la població que no consumeixen informació digital; o la creació de nous espais digitals temàtics amb informació especialitzada d’interès i de suport per a la ciutadania. A més, es preveu la posada en marxa de nous canals a les xarxes socials per a connectar amb el públic més jove a través de continguts i propostes culturals, i l’activació de nous canals de comunicació i atenció directa amb la ciutadania, com ara les plataformes de missatgeria instantània.

Per a poder dur a terme les accions proposades en aquest Pla de Comunicació Municipal, el document proposa un nou model organitzatiu del Servei de Comunicació que ha de permetre desplegar l’activitat de comunicació institucional i, al mateix temps, garantir la pluralitat i independència dels mitjans de comunicació municipals. A nivell organitzatiu es preveu el creixement en dedicacions de dos posicions actualment a mitja jornada, la revalorització d’alguns llocs de treball i la tecnificació d’una plaça laboral per garantir el desplegament de nous canals i publicacions. També s’apunta que cal millorar la qualificació i les competències digitals de tot l’equip i establir un marc regulador sobre les condicions de disponibilitat del servei que garanteixi la cobertura informativa permanent. A més, es preveu l’activació del Consell de la Comunicació Municipal com a garant per a la pluralitat en els mitjans de comunicació locals.