300.000 euros

És la quantitat aprovada pel darrer ple per a fer front a ajuts i material per a l’emergència de la Covid-19 que ha provocat un fort impacte en diversos àmbits. A nivell municipal, els ajuts socials, el suport al comerç i al teixit associatiu locals, són en aquests moments una prioritat. També ho ha estat la provisió de material sanitari i de protecció. Per fer-hi front i dotar les partides necessàries, el darrer Ple ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 300.000 euros destinats a aquestes necessitats.

Aquesta dotació, forma part d’una modificació més àmplia que puja 1 milió d’euros i que té com a objectiu adaptar l’actual pressupost prorrogat per atendre, d’una banda, les despeses extraordinàries derivades de la COVD-19, i de l’altra, les necessitats d’obres i serveis previstes pel 2020. Cal tenir en compte també, que la pandèmia ha alterat les previsions d’activitats que no s’han dut a terme i altres que modificaran el seu format. Aquests canvis també s’han recollit en aquesta modificació.

Ajuts socials

La COVID-19 ha aguditzat algunes situacions de vulnerabilitat i n’ha creat de noves. Per això, l’objectiu de donar cobertura a les famílies afectades s’ha habilitat una partida de 40.000 euros en conceptes d’ajuts socials. A més, s’han adaptat els Serveis Socials Municipals a la nova realitat, traslladant les dependències al carrer Gaudí (antiga Aula de Formació) i acondicionant les instal·lacions a les necessitats del servei.

Suport al comerç

Actualment, l’Ajuntament està ultimant una campanya de suport i fidelització al comerç local i, amb una dotació econòmica de 20.000 euros. La campanya es donarà a conèixer en breu. També es crea una partida d’ajuts específics destinada al sector de la restauració per les conseqüències de la COVID-19, dotada amb uns 15.000 euros.

Ajuts al teixit associatiu

S’impulsa també una nova línea d’ajuts amb 15.000 euros destinats a entitats afectades per les conseqüències de la crisi de la COVID-19. Aquests diners es complementaran amb els 34.000 euros previstos en les convocatòries d’ajuts a teixit associatiu per l’any 2020. L’Ajuntament està treballant en quina és l’afectació en cada cas, tant per l’efecte de la covid com pel suport a l’activitat regular.

Adquisició material sanitari

Durant la situació d’emergència l’Ajuntament ha hagut d’afrontar importants compres de material sanitari i de protecció en moments de dificultats per aconseguir estocs, sobretot al mercat nacional. S’ha proveït d’Equips de Protecció Individuals (EPI) al personal de la residència Can Serra i als serveis essencials, amb una dotació de 90.000 euros. S’han adquirit 500 tests ràpids, 125.000 guants, prop de 30.000 mascaretes, entre altres, que han permès fer front als moments més crítics de la pandèmia i també disposar de reserves per als propers mesos en cas que sigui necessari.