Adults escolaritzats

L’Aula d’Adults va començar la setmana passada les classes a l’aula de l’Hotel d’Entitats (pl. EscolesVelles s/n) amb 36 alumnes i totes les mesures de prevenció de la Covid-19 com distància de seguretat, ús de mascareta, control de temperatura en entrar a l’aula i neteja de les taules. Els i les alumnes han expressat la seva il·lusió de continuar amb la seva formació.

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulacióposar-se al dia o ampliar els coneixements.

L’Aula d’Adults Municipal manté l’oferta del curs passat (Formació bàsica 1, Formació bàsica 2Cultura generalTaller de castellà). Continuïtat de sessions formatives i xerrades sobre: arts escèniques, literàries, plàstiques, i visuals. Tecnologies de la informació i comunicació (descoberta de l’ordinador, escriure en un processador de textos i guardar els documents, inserir imatges, obrir un correu electrònic, navegar per internet, utilitzar el telèfon mòbil…).

Tags: