+75

La gent gran està sent el col·lectiu més vulnerable pels efectes de la Covid-19. Des dels Serveis Socials Municipals s’estan fent 430 trucades de seguiment a les persones majors de 75 anys del municipi per conèixer el seu estat i detectar-ne necessitats. És la segona tanda de trucades després que aquest seguiment s’iniciés a l’abril després de l’esclat de la pandèmia.

Des del gener, una persona de l’equip de Benestar Social es posa en contacte telefònic amb els avis i àvies majors de 75 anys. S’interessa tant pel seu estat de salut, la situació personal per si està sol o sola, així com per les possibles necessitats o atencions que requereix. En aquests moments, una de les principals inquietuds que plantegen les persones grans és referent a la vacuna. Entre les demandes, destaquen les relacionades amb la tramitació de la Llei de la Dependència, els serveis d’atenció com el SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) i la teleassistència, i els ajuts per a la llar.

Les demandes i necessitats han anat canviant durant l’evolució de la pandèmia. En la primera tanda de trucades, l’abril de 2020 i en ple confinament general, es centraven principalment en la petició de compres d’aliments i de medicació, atesa la impossibilitat de sortir, i demandes relacionades amb les dificultats de contactar amb els serveis mèdics.

Aquesta atenció personalitzada mitjançant una trucada és molt ben rebuda per la gent gran, que ha vist com la pandèmia ha agreujat en molts casos el seu estat de salut, físic o mental, amb un augment important de la dependència. Una bona part se senten més segurs a la llar i gairebé no surten al carrer i la majoria està ben conscienciats de la situació i de la necessitat de complir amb totes les mesures.