Acomiadat

L’Ajuntament d’Esparreguera va acordar l’acomiadament de l’agent 057 de la Policia Local per haver comès 2 faltes molt greus l’estiu passat, quan es van difondre imatges seves fent un ús indegut de l’arma i diferents vídeos a les xarxes socials mentre estava de servei. L’acord per a la separació del servei de l’agent es va prendre al Ple amb la unanimitat dels 21 regidors i regidores del consistori, que van estimar la proposta de resolució per fer exhibició i un ús indegut de l’arma i per la reproducció d’imatges amb una finalitat no ajustada a la llei. La instrucció d’aquest cas també ha comportat una sanció per l’agent 037 de la Policia Local d’Esparreguera, que es va resoldre via decret d’alcaldia i que li imposa una suspensió de 4 anys i 7 mesos de les seves funcions per una falta molt greu i 3 faltes greus. A l’agent 053, a qui es va obrir expedient per estar present mentre s’enregistrava un dels vídeos difosos, no se li ha imposat cap sanció per manca de proves inculpatòries.

Les dues faltes molt greus que han motivat l’acomiadament de l’agent 057 són l’exhibició i l’ús indegut de l’arma i la reproducció d’imatges amb una finalitat que no es correspon amb la Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya. A més, també se li atribueixen un total de 6 faltes greus que tenen a veure amb l’incompliment dels deures derivats de la seva funció i que atempten contra el decor, la dignitat i la imatge del cos de policia. Els fets sancionats van tenir lloc el passat mes de juliol, quan es van difondre imatges de l’agent amb l’arma desenfundada dins el cotxe patrulla dirigint-se cap a un atracament així com altres gravacions que van circular per les xarxes socials de l’agent mentre estava de servei. Aquests fets també van implicar l’obertura d’un expedient sancionador als agents 037 i 053 del mateix cos de la Policia Local.

La instrucció del cas ha estimat que es van vulnerar els principis de conducta de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb l’agreujant del dany a la imatge del cos policial i l’administració local que va suposar l’aparició de l’agent en diferents programes televisius com a conseqüència dels fets objecte de la sanció. El règim disciplinari aplicat per les diferents faltes té a veure amb l’abandonament del servei, la publicació o utilització indeguda d’informació, l’incompliment notori de les funcions inherents al lloc de treball i la prevalença de la condició d’empleat públic per obtenir un benefici indegut. El procediment sancionador ha concedit dos torns d’al·legacions a l’agent encausada, un durant la fase d’instrucció i un altra durant la proposta de resolució. Després de l’acord d’acomiadament, ara l’agent pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes o recórrer-hi per via contenciós-administrativa.

L’expedient sancionador s’ha dut a terme des del departament de Recursos Humans de l’Ajuntament i la seva resolució, com que implicava la separació del servei per a un dels agents, havia de ser aprovada al Ple de la corporació. En la sessió plenària d’ahir, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va subratllar que la decisió d’acomiadar l’agent 057 “havia d’implicar unitat política davant d’uns fets deplorables, en la defensa dels valors i el codi ètic que han de mantenir els Treballadors i treballadores de l’Ajuntament i la Policia Local”. L’acomiadament de l’agent 057 es va aprovar per unanimitat en un acord que el mateix alcalde va agrair públicament i va qualificar de “defensa de la pròpia institució i d’una manera d’entendre l’administració basada en la ètica i el servei públic”.

En paral·lel a l’acomiadament de l’agent 057 acordat al Ple, ahir mateix es va resoldre la sanció a un altre dels agents implicats en els fets, l’agent 037, en aquest cas via decret d’alcaldia. En total, se li aplicaran 4 anys i 7 mesos de suspensió de les seves funcions i del sou per haver comès d’una falta molt greu i 3 faltes greus. La falta molt greu té a veure amb l’exhibició i l’ús indegut de l’arma, que li comportarà 3 anys de suspensió; i les faltes greus tenen a veure amb actes i conductes que atempten contra la imatge del cos de policia, i amb negligència dels deures derivats de l’incompliment de les seves funcions, que li suposaran un any i 7 mesos addicionals de suspensió. Aquesta resolució d’alcaldia passarà a ser ferma en el termini d’un mes si l’encausat no presenta recurs de reposició o recurs contenciós-administratiu.

A l’agent 053, a qui es va obrir expedient per estar present en un dels vídeos difosos, no s’ha imposat cap sanció per la inexistència de proves. En aquest cas, si bé la instrucció recull que aquest agent acompanyava l’agent 057 durant la gravació d’un dels vídeos “que atempten contra el decor i la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració deguts a l’administració”, es considera que no mostra cap acció de consentiment o col·laboració.