Aeri Olesa-Esparreguera: un projecte de l’any 1924

A l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa es va trobar dins d’un dels nombrosos lligalls que composen dit arxiu, una carpeta de color vermell que deia: “Anteproyecto de Transbordador aéreo para unir las poblaciones de Esparreguera y Olesa de Montserrat”. Immediatament moguts per l’interès en esbrinar el contingut de la mateixa, vam recopilar tota una sèrie d’informació referent a aquest projecte.

L’esmentat projecte va ser presentat a l’Ajuntament d’Olesa el mes de novembre de l’any 1924 per Ferran Presulí Pons, veí de Monistrol i l’enginyer Santiago Rubió.

La memòria descriptiva del projecte recull la situació de l’aeri entre l’estació dels Ferrocarrils Catalans d’Olesa i el carrer de les Hortes d’Esparreguera.

L’aeri estaria constituït per dues cabines suspeses cada una d’un carró de 8 rodes disposades en dues fileres paral·leles. Aquest carró circularia per sobre de dos cables de sustentació també paral·lels que farien de via de rodament. Un altre cable instal·lat sota els anteriors efectuaria la tracció de les cabines durant el seu recorregut.

Per la seguretat dels usuaris s’havien previst uns paracaigudes automàtics. El projecte també preveia una tarifa d’uns 50 cèntims per una durada de trajecte d’uns 10 minuts, així com un volum de 200 usuaris diaris. El capital inicial previst per a la construcció de l’aeri era de 430.000 pessetes i el manteniment estava previst per només tres empleats.

Així mateix es prevenien uns ingressos anyals de 73.000 pessetes. El projecte també recollia la possibilitat d’establir un servei de transport de mercaderies entre les dues poblacions, mitjançant la substitució de la cabina destinada a viatgers per una vagoneta per a mercaderies. Aquest projecte va sortir publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona nº 275 del dia 15 de novembre de 1924.

L’Ajuntament d’Olesa, en sessió celebrada el 24 de gener de 1925, va aprovar el projecte i els plànols per a la instal·lació de l’esmentat aeri. Després de transcorreguts uns anys sense cap notícia del projecte, trobem una circular signada pel senyor Presculí  demanant a l’Ajuntament d’Olesa una pròrroga en la concessió de l’aeri fins l’octubre de 1930. Tal i com havia fet l’Ajuntament d’Esparreguera, el consistori olesà, en sessió celebrada el dia 10 d’agost de 1929, decideix concedir dita pròrroga. Però finalment diferents problemes per a formar una companyia que sufragués les despeses del projecte i d’altres imprevistos que podien sorgir, van impedir la realització d’aquesta atrevit projecte.

 

Finalment el 14 d’octubre de 2005 va entrar en funcionament i fou clausurat l’1 de gener de 2012. L’objectiu principal del telefèric era apropar els veïns d’Esparreguera a l’estació d’Olesa de Montserrat de la línia Llobregat-Anoia. Es preveia que al voltant de 250.000 usuaris farien servir l’aeri cada any, però aquesta xifra mai no s’assolí, fet que juntament amb la crisi econòmica del moment va motivar el tancament indefinit.

Al juliol de 2017 FGC anuncià el seu desmantellament. Part dels seus elements es van utilitzar per renovar el telecabina de la Coma del Clot de l’estació de la Vall de Núria.

 

Elies Valldeperes

Arxiu Històric Municipal d’Olesa