Ajudes aprovades

L’Ajuntament destinarà 150.000 euros a subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials i econòmiques del municipi com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19. Aquests ajuts, que es van aprovar al ple del mes de gener, estan destinats a aquelles empreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, i de qualsevol sector empresarial, que han hagut de tancar l’establiment o reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l’Estat d’Alarma i volen contribuir a sufragar les despeses produïdes per al manteniment o l’adequació de l’activitat a les condicions sanitàries derivades de la pandèmia. El topall màxim de les subvencions serà de 800 euros per a empreses de 10 a 50 treballadors, 600 euros de 2 a 9 treballadors i 400 euros en el cas d’un sol treballador. La convocatòria és previst que s’obri al mes de març, després que les bases passin el tràmit d’exposició pública i se’n faci la convocatòria formal.

El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds o fins a exhaurir la dotació pressupostària. El topall que s’estableix en l’import dels ajuts és de 800 euros per a empreses de 10 a 50 treballadors, 600 euros per aquelles que tinguin entre 2 i 9 treballadors i 400 euros en el cas d’un sol treballador. Aquesta ajuda és compatible amb qualsevol altra prestació, subsidi o subvenció destinada a aquesta mateixa finalitat concedida per l’Ajuntament així com amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Esparreguera.