Ajudes de suport a persones amb disfuncionalitat (PUA) 2020

Fins al proper dijous 10 de setembre de 2020 les persones que ho necessitin podran sol·licitar aquesta prestació que té com a principal objectiu contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions que ajudin a promoure l’autonomia personal de les persones amb disfuncionalitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.
En aquests moments està oberta la convocatòria per a la prestació d’atenció social a les persones amb disfuncionalitat (PUA) 2020 publicada el 10 de juliol en el DOGC NÚM. 8174. ORDRE TSF/117/2020. Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

El termini de presentació de sol·licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El dijous 10 de setembre de 2020 és el darrer dia de termini per a presentar la sol·licitud.

Els productes i les actuacions objecte de la prestació són els següents:

 • Prestacions per a mobilitat i transport
  • Prestacions per a mobilitat
   • Obtenció o reconversió del permís de conduir
   • Adaptació de vehicle
  • Prestacions per al transport per assistir a determinats serveis
   • Atenció precoç
   • Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a l’alumnat més gran de 16 anys
  • Prestacions per a l’autonomia personal i la comunicació

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari corresponent, que es pot obtenir a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o a través d’Internet fent clic aquí.

Per a consultar tota la informació referent a aquestes ajudes, així com els tràmits i sol·licitud que s’han de realitzar per formalitzar-la us podeu adreçar aquí. També podeu consultar les oficines amb registre on poder presentar la sol·licitudclicant aquí.

Cal demanar cita prèvia a les oficines d’atenció ciutadana en cas que vulgueu fer la sol·licitud de manera presencial.

Tags: