Ajuts a entitats

La Junta de Govern Local ha aprovat el passat dijous 7 de maig l’atorgament de subvencions destinades a les associacions veïnals per les activitats realitzades al 2019, amb una dotació econòmica de 4.000 euros. Està previst que en els propers dies s’aprovin també les que corresponen a activitats esportives i socioculturals. En total es destinen 34.000€ en concepte d’aquests ajuts.

La declaració de l’estat d’alarma va suposar la suspensió de tots els procediments administratius, inclosa la continuïtat dels atorgaments de subvencions. L’Ajuntament però, tenint en compte l’impacte que la crisi de la Covid-19 està tenint en el teixit associatiu, ha considerat que la paralització d’aquests atorgaments podria agreujar les dificultats econòmiques que afronten. Per aquest motiu, s’ha acollit a la disposició normativa que permet continuar amb els procediments de manera excepcional.

Aquesta excepcionalitat regula també que els tràmits només es faran per via telemàtica. Un cop notificades, les entitats tenen un mes per presentar les justificacions. Aquelles que no disposin dels recursos necessaris per fer-ho, podran presentar-les en el termini que s’iniciarà una vegada s’hagi aixecat l’estat d’alarma.