Ajuts a l’escolarització

S’obre termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts individualitzats a l’escolarització, destinats íntegrament a reduir les quotes de llibres i/o suport informàtic en el cas dels alumnes de secundària (no ordinadors) i material escolar.

Beneficiaris: famílies i/o persones que visquin i estiguin empadronades al municipi de Monistrol de Montserrat durant el darrer any, amb fills en edat d’escolarització obligatòria i que realitzin estudis d’educació infantil, educació primària i ESO a les escoles del municipi i/o institut o SES de referència.