Ajuts per a autònoms i empreses afectades

Des del passat dijous 26 de novembre, ja és possible sol·licitar els ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic a través d’aquest enllaç.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8280, de data 25 de novembre de 2020, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) .

El  passat de 9 de novembre de 2020 es va publicar al DOGC núm. 8266, la RESOLUCIÓ EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, i que us annexem novament en aquest correu.

6. Sol·licituds i termini de presentació
6.1. El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i fins a les 14.00 hores del 30 de desembre de 2020.