Alumnes emprenedors

Alumnes del curs “Fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques” del Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) han participat a una sessió de sensibilització a l’emprenedoria a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner. L’objectiu ha estat treballar amb idees per poder despertar l’interès emprenedor dels joves com una altra possibilitat per al seu futur laboral.

La cap de Promoció Econòmica, Carme Moles, i la tècnica d’Empresa i suport a l’emprenedoria, han estat les encarregades d’impartir la sessió. En aquesta ocasió, han comptat també amb la col·laboració de l’emprenedor Robert Moreno de l’empresa Streetworld, ubicada al despatx número 6 del Viver d’Empreses.

La sessió de sensibilització a l’emprenedoria s’ha dividit en dues parts. A la primera, s’ha tractat la importància de la creativitat, les idees i l’interès emprenedor, i a la segona, els participants han desenvolupat una dinàmica de grup brainstorming per aconseguir opcions de projectes a través d’un taller de creativitat.