Buscant feina?

Estàs buscant feina de cara a l’estiu? Vols treballar a l’Escola Esportiva d’Estiu d’Abrea? L’Ajuntament ha obert un procés de selecció per formar una borsa de treball d’educadors/es esportius/ves, amb la finalitat de fomentar les oportunitats per als joves d’Abrera a partir dels 16 anys i apropar la joventut al món laboral, impulsant l’ocupació.

El termini de presentació de candidatures s’enceta demà dijous 27 de maig i finalitzarà el dilluns 7 de juny (ambdós dies inclosos). Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Programar activitats lúdic-esportives per a nens/nenes de 6 a 14 anys
 • Lliurar les programacions i assistir a les reunions determinades, tan prèvies a les activitats, com a les d’avaluació d’aquestes
 • Desenvolupar les activitats lúdic-esportives i psicomotrius de manera creativa, responsable i docent
 • Participar en les reunions de programació
 • Coordinar amb altres monitors/res activitats conjuntes, si és el cas
 • Visitar els llocs de realització de les activitats, per tal d’adaptar, convenientment, el seu programa
 • Dinamitzador d’activitats i responsable del grup assignat
 • Vetllar per assolir els objectius marcats a l’inici de l’activitat
 • Controlar les autoritzacions i permisos
 • Educar en els valors esportius als i les alumnes de l’Escola Esportiva d’Estiu
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Titulació requerida:

Els i les aspirants hauran d’estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: ESO, Graduat escolar o FP de primer grau o equivalent o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies. Els i les aspirants estrangers han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

A més, s’haurà d’acreditar la possessió del nivell intermedi de català (B2) (anterior nivell de intermedi B) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

Presentació d’instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada).
  Des de l’Ajuntament seguim impulsant l’atenció telefònica i l’assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.  Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar mitjançant model d’instància normalitzat a partir de dijous 27 de maig.
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 en el nostre horari habitual, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, i els dimarts i dimecres també de 16.30 h a 19 h, o enviar-nos un correu electrònic a l’adreça informacio@abrera.cat. L’atenció per cita prèvia a l’OAC serà els matins, de 9 h a 14 hores.