Cabalbaix: com es treballa amb les adiccions

Des del Cabalbaix, una iniciativa conjunta dels Ajuntaments d’Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires, es treballa per prevenir el consum de drogues i els comportaments de risc des de l’any 2005. Des de l’inici, els objectius principals del Cabalbaix han estat la creació d’un Pla sobre drogues i els comportaments de risc amb identitat pròpia que pogués englobar tant la prevenció com l’atenció i la investigació sobre substàncies i els comportaments de risc i la promoció de tots els aspectes de la salut relacionats amb tot tipus drogues i comportaments de risc (substàncies, alcohol, pantalles, joc, etc.). Amb aquesta aposta, s’han anat dissenyant Plans de treball per tal d’oferir a la ciutadania intervencions que permetin plantejar activitats preventives, afavorir l’accés al tractament de dependències i crear el Servei d’assessorament.

Creixent i ampliant la qualitat del servei

A través de la intervenció en els anys, les intervencions han crescut, s’han ampliat en qualitat i quantitat, tothora que s’han ampliat els camps d’intervenció. Contínuament es modifiquen les accions, les estratègies i els camps d’actuació per tal d’adaptar-nos a les diverses realitats que ens ofereix l’entorn i a les necessitats de les persones. Així, s’evita l’estancament i es permet continuar allunyant-nos de postures obsoletes, moralistes i simplistes de la intervenció en les addiccions (substàncies estupefaents, alcohol, pantalles, joc, etc).

La realitat i voluntat de la persona com a principal eina de treball autopersonal

Es té en compte a cada una de les persones, el seu moment vital, el seu context, el seu estat físic/emocional/familiar/etc, la seva capacitat de decisió… Fixar-nos només en les substàncies i/o els comportaments de risc i en l’etiquetatge de les persones que en consumeixen limiten molt la intervenció i la visió més real d’acompanyament a un estat més saludable tant públic com privat.

Principals àmbits de prevenció i intervenció

Des del Servei es contemplen l’existència de molts tipus de consums: tabac, alcohol, cannabis, cocaïna, drogues de síntesi, etc. Així com també aquelles actituds o comportaments que poden generar addicció, com són: els usos de tecnologies, compres compulsives, relacions depenents, ludopatia, etc.
També es treballa i dissenyen els àmbits d’actuació tenint en compte la distinció entre prevenció universal (dirigida a tothom tota la ciutadania abrerenca) i, la prevenció i atenció específiques.
A la prevenció i atenció específiques de les persones és on es tracten aquells consums que resulten problemàtics com poden ser: les addiccions, els accidents, les separacions o els deutes. I també els i consums aquells definits com “no problemàtics o consums responsables”. Doncs no existeix una única forma de consumir. El consum pot ser experimental, ocasional, per celebracions, habitualment, abusivament…

Treball transversal amb els agents de l’entorn

Des del Cabalbaix i en continua coordinació amb els agents socials del territori s’han anat dissenyant Plans de treball per tal d’oferir a la ciutadania abrerenca intervencions que permetin plantejar activitats preventives, afavorir l’accés al tractament de dependències i crear un servei d’assessorament on poder resoldre dubtestransmetre informació i donar l’opció d’iniciar un seguiment terapèutic tant a l’àmbit individual com familiar.

El treball transversal amb d’altres departaments de l’Ajuntament i professionals d’atenció primària (educació i salut) és fonamental, amb aquest motiu es dissenyen i coordinen accions amb els diferents serveis de l’Ajuntament d’Abrera: el Departament d’Acció Social (Serveis Socials i Serveis Socioeducatius) , el Departament de Joventut i Infància, el Departament d’Educació i el de Comunicació. Així com també amb els centres escolars d’Abrera: Centres d’educació Infantil i primària i el Centre d’Educació Secundària i Batxillerat; amb qui en aquests moments hi estem treballant conjuntament per tal d’adaptar les possibilitats a les circumstàncies derivades de la Covid-19.

Assessorament individualitzat

El Servei d’assessorament sobre drogues i comportaments de risc és un servei d’atenció a totes les persones de la població d’Abrera i professionals, on poder resoldre dubtes, transmetre informació i orientació en temes relacionats amb consums i dependència de substàncies i comportaments de risc en  jocs d’atzar, compres, tecnologies i donar l’opció d’iniciar un seguiment terapèutic tant individual com familiar. S’adreça tant a població infantil, com adolescent, jove i adulta. És un servei personalitzat i confidencial.

Si hi esteu interessats i en necessiteu orientació, resoldre dubtes o transmetre informació us podeu adreçar a:
Servei de Cabalbaix

Contacte: Mireia Luna, Tècnica, coordinadora i responsable del Servei

Tlf: 653.45.45.00

Mail: cabalbaix@cabalbaix.org

 

Tags: