Camins escolars segurs

L’Ajuntament d’Esparreguera ha posat en marxa una enquesta ciutadana per a conèixer com es desplacen els infants i joves fins als centres educatius del municipi, quines dificultats es troben pel camí i quins aspectes creuen que caldria millorar. L’objectiu és fer una diagnosi de la percepció que tenen les famílies i l’alumnat sobre la seguretat dels carrers i de l’entorn dels centres educatius amb la voluntat d’estudiar millores per al conjunt de la ciutadania, i especialment per als més petits, que permetin configurar itineraris escolars segurs. Aquesta enquesta ha estat impulsada per la Comissió Camins escolars segurs del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de la Regidoria d’Educació i està adreçada a l’alumnat, des de 5è de Primària fins a cicles formatius, que estudia en centres educatius de la vila, així com a les famílies amb fills i filles matriculats a Esparreguera, ja sigui a les escoles bressol, centres d’educació infantil i primària, secundària o estudis postobligatoris. L’enquesta, en format digital, s’està difonent a les escoles i instituts a través de les AMPAs i es podrà respondre fins al 19 d’abril.

El PEC és un projecte de participació ciutadana vinculat a l’àmbit educatiu que actualment treballa, entre d’altres projectes, en la configuració de camins escolars segurs arran de la proposta de la Coordinadora d’AMPAs d’Escoles Públiques d’Esparreguera (CAEPE) d’imulsar al municipi el projecte Bus a Peu. Aquesta proposta vol fomentar els desplaçaments a peu dels membres de la comunitat educativa, especialment de l’alumnat, a través de la creació d’itineraris segurs pels quals diàriament es puguin desplaçar caminant de casa als centres i a l’inrevés, i ho puguin fer, a més, acompanyats d’uns guies adults, pares i mares voluntàries, que serien els conductors d’aquest mitjà de transport sostenible. “El primer pas és senyalitzar i garantir la seguretat en les principals rutes d’accés als centres perquè els nens i nenes puguin anar sols a l’escola potenciant així la seva autonomia personal i fomentant la disminució dels trasllats en cotxe”, ha explicat el regidor d’Educació, Juan Jurado.

Actualment aquest grup de treball, integrat per representants de les escoles, les associacions de mares i pares i tècnics municipals i que compta també amb la col·laboració del Consell d’Infants, està elaborant una primera diagnosis de la situació dels carrers, l’entorn, els hàbits de mobilitat de l’alumnat i els itineraris en els trajectes de casa al centre educatiu. Amb aquest objectiu han elaborat dues enquestes, una adreçada a l’alumnat des de 5è de Primària fins a cicles formatius, i una altra dirigida a les famílies, per a conèixer de primera mà quines percepcions té la ciutadania sobre la seguretat en els desplaçaments escolars. Les enquestes són digitals, tot i que els centres també en tindran en paper per a aquelles famílies que no disposin de mitjans electrònics, i es poden respondre fins al dia 19 d’abril. El qüestionari recull preguntes com quin és el mitjà de transport habituals per anar i tornar del centre, si els infants s’hi desplacen sols o acompanyats, quins inconvenients troben per circular amb seguretat, quines mesures i millores proposarien i si consideren que la densitat de trànsit dels carrers per on passen és molt elevada. A més, a les famílies se’ls consulta també sobre el seu interès i disponibilitat per a participar com a guies voluntaris en el projecte Bus a Peu i si els seus infants en farien ús.