Casal d’estiu

L’Ajuntament d’Abrera proposa un únic casal d’estiu per a les famílies de la vila, dins d’un estat d’excepcionalitat a causa de les mesures preses per la prevenció i contenció del coronavirus. La inscripció comença avui dimarts 2 de juny i el casal comptarà amb totes les mesures higiènic-sanitàries excepcionals i amb places limitades amb control d’aforament tenint en compte la distància de seguretat necessària per a cada participant.

El desenvolupament del Casal d’Estiu estarà condicionat en tot moment a les mesures dictaminades per les autoritats sanitàries i a l’evolució de la Covid-19, per tant, podria tenir modificacions.

El Casal d’Estiu es realitzarà del dimecres 1 de juliol al divendres 31 de juliol de 2020, ambdós dies inclosos, en horari de 09.00 h a 13.00 h., una proposta per facilitar la conciliació familiar i laboral, oferint un espai esportiu, lúdic i educatiu per a infants de 4 a 12 anys.

Un cop finalitzat el període de preinscripció, si l’Ajuntament d’Abrera té més sol·licituds que places ofertes, es prioritzaran les famílies que tinguin dificultats en conciliar la vida familiar i laboral amb menors empadronats i/o escolaritzats al municipi d’Abrera.

Els més petits i petites podran gaudir d’activitats esportives, lúdiques i educatives i seran adaptades als diferents grups d’edats.

El servei d’acollides i menjador estarà condicionat pel nombre de preinscripcions realitzades.

Com inscriure’s?

Les famílies podran inscriure als infants a partir del dimarts 2 de juny a partir de les 9 hores fins al diumenge 7 de juny a les 20 hores en el formulari que trobareu de manera telemàtica en aquest web municipal.

Per a més informació i/o dubtes, truqueu  al telèfon 93 770 51 00 en horari de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 hores o a través del correu electrònic cam@abrera.cat.

Requisits d’inscripció:

Haver nascut entre els anys 2008 i 2016 (ambdós inclosos).

Preu:

87,49 € per infant i activitat.

Important:

Cal que informeu si l’infant té cap Necessitat Educativa Especial que sigui susceptible de sol·licitar personal especialitzat i individualitzat. Es farà una valoració amb el centre educatiu on estigui escolaritzat per valorar la demanda d’assistència i/o de monitoratge especialitzat.

Documentació que cal adjuntar:

  *   Fotografia de carnet.

  *   Fotocòpia de la targeta sanitària.

  *   Fotocòpia del carnet de vacunes.

  *   Fotocòpia DNI mare/pare/tutor/a.

Tags: