Cita prèvia

Segons ha informat l’Ajuntament, el sistema de cita prèvia de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) d’Olesa ha possibilitat una important reducció del temps màxim d’espera al servei, que a finals de 2020 es va situar en vuit minuts. Actualment, la cita prèvia és imprescindible per poder ser atès presencialment a l’OAC, arran les mesures de seguretat i d’higiene decretades a causa de la pandèmia de la covid-19 i sobretot, per evitar aglomeracions a la sala d’espera. A causa de la pandèmia, l’OAC també ha incrementat l’atenció telefònica i telemàtica, que ha crescut de forma proporcional a la baixada produïda en l’atenció presencial.

Amb l’esclat de la pandèmia de la covid-19 i els confinaments domiciliaris que es van decretar, l’atenció presencial a l’OAC de l’Ajuntament es va reduir un 32% respecte del 2019. Pel que fa a xifres absolutes, si el 2019 es van comptabilitzar unes 22.700 atencions a l’OAC, el 2020 se’n van fer prop de 15.500. Aquesta reducció d’atenció presencial s’ha canalitzat cap a altres mitjans, com el telèfon o la tramitació online, que s’ha incrementat de forma considerable. Pel que fa a l’atenció telefònica, el 2019 es van atendre unes 29.000 trucades, mentre que el 2020 es van superar les 31.000. Quant a la tramitació electrònica, s’han passat de poc més d’11.000 als 15.000 tràmits atesos.