Collbató: modificació del Pressupost

El ple municipal ordinari celebrat dilluns, 18 de maig, va aprovar modificar el pressupost per incrementar la seva inversió per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia del coronavirus COVID-19 a Collbató. Era el segon ple, i el primer ordinari, que es feia mitjançant videoconferència.

El ple es va iniciar amb la incorporació, per urgència, d’un punt sobre les bases reguladores de subvencions a empreses per pagar els subministraments, per ajudar davant de la crisi del coronavirus.

A continuació va aprovar les actes de les sessions del 10 de febrer i del 9 d’abril, la proposta d’aprovació de normes complementàries de funcionament dels òrgans col·legiats i la rehabilitació de terminis per a l’atorgament de subvencions en concurrència competitiva.

Modificació del pressupost per fer front a la COVID-19

El següent punt del dia era la proposta de modificació pressupostària per fer front a les necessitats econòmiques, socials i pressupostàries que no estaven previstes i que es produeixen a conseqüència de la COVID-19. Concretament, per realitzar la compra de material de protecció per a la població i el personal de l’Ajuntament (mampares, mascaretes, gels i productes de neteja), pels programes d’acció social i d’emergència social, per donar suport a les famílies més vulnerables, i per a la creació d’una línia d’ajuts de suport al comerç per pal·liar, en part, les conseqüències de la crisi.

Tal com va explicar l’alcalde, Miquel Solà, es destinaran, en total, 40.000 euros del Fons de Contingència, dels quals, uns 10.000 ja estaven previstos per a l’adquisició de les mascaretes que han distribuït entre la població.

La regidora de Junts Per Catalunya-Més Collbató M. Teresa Casanovas va preguntar si els ajuts que es rebran després per part de la Diputació aniran a aquest fons. L’alcalde va explicar que, en el cas de la Diputació, segurament oferirà un import per justificar la despesa que ja s’ha generat.

La regidora de Socialistes de Collbató Gemma Rodríguez es va interessar per l’import destinat a Serveis Socials i va voler informació sobre què es considerava com a emergència social.

L’alcalde va explicar que l’acció social finança els productes del Banc d’Aliments, una necessitat que es preveu que registri un augment considerable. Pel que fa a l’emergència social, són ajuts directes a les famílies més vulnerables per fer front a despeses de subministrament i escolars, i que es recarreguen a famílies usuàries de Serveis Socials perquè puguin adquirir producte fresc.

Pel que fa a l’evolució de les necessitats, Miquel Solà va explicar que l’Ajuntament ha notat un petit repunt en les peticions per a rebre aliments, a conseqüència de la crisi de la COVID-19, que abans estaven al mínim. També va indicar que ara s’estan fent dues entregues al mes, quan abans se’n feia una.

La regidora Gemma Rodríguez va preguntar quines accions s’han dut a terme en relació amb les empreses. Li va respondre la regidora Lourdes Vilalta, que va explicar que s’ha mantingut un contacte directe amb les empreses i se’ls ha ofert atenció personalitzada.

També es va interessar per si es cobraria la taxa de terrasses. Miquel Solà va indicar, que, per ara, cap establiment que es pot acollir ho ha sol·licitat.

El punt es va aprovar per unanimitat.

Aprovació de les beques Esportbató, per facilitar l’accés a la pràctica esportiva

A continuació es va tractar les bases reguladores de les beques Esportbató, per facilitar l’accés a la pràctica esportiva. Es va indicar que la beca cobrirà l’any natural, i no la temporada, com abans. La proposta era destinar 6.000 euros i es va aprovar per unanimitat.

Noves beques Transport Jove, d’ajuts pel transport a les famílies més vulnerables

El següent punt va ser l’aprovació de les beques Transport Jove, que es distribueixen per primer cop. Segons va explicar l’alcalde, l’objectiu és facilitar a les famílies més vulnerables ajuts pel transport. El regidor Jordi Riera va agrair al grup municipal de Junts per Collbató, les seves aportacions al redactat.

A continuació, la regidora M. Teresa Casanovas va agrair que es tinguessin en compte les propostes del seu grup i va indicar que, a priori, tenia la sensació que, amb un total dedicat de 3.000 euros, podrien quedar moltes famílies fora d’aquesta beca.

Jordi Riera va estimar que, per aquest primer any, que hi hagués unes 20 persones usuàries d’aquesta beca seria un bon resultat.

El punt es va aprovar per unanimitat.

També es va aprovar per unanimitat el nou pla estratègic de subvencions 2020, per incorporar les modificacions per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la COVID-19.

Subvencions a les activitats comercials per ajudar en el pagament dels subministraments

El punt següent, relatiu a les subvencions a les activitats comercials, es va incorporar a l’ordre del dia per urgència. L’alcalde va explicar que, la proposta, basada en un document de l’Associació Catalana de Municipis, es va decidir que es dirigís a la subvenció de subministraments, perquè així permetria arribar a més negocis.

La regidora Lourdes Vilalta va explicar altres accions com la reactivació del mercat dels diumenges, amb les primeres parades d’aliment fresc i un protocol per a les Coves de Montserrat.

La regidora M. Teresa Casanovas va criticar que no es constituís un comitè de crisi per treballar conjuntament els grups municipals. També va criticar el “tracte discriminatori” a paradistes del mercat i que Promoció Econòmica no tingués personal. Va definir el departament com “inexistent”.

L’alcalde va rebatre l’afirmació indicant que s’ha fet una redistribució de tasques. Així, la tècnica de Serveis Socials i Ensenyament assumeix les tasques de Promoció Econòmica i la treballadora social assumeix Serveis Socials.

La regidora Gemma Rodríguez va demanar un informe de les consultes que s’havien fet a empresaris i autònoms i el pla estratègic per donar solucions a la situació. També va afirmar que “no trobem que estigui treballat com cal”.

Miquel Solà va voler incidir en què “l’administració local està tapant les vergonyes de les altres administracions en un esforç que no hauríem de fer”, i va subratllar que “ens toca assumir responsabilitats que no són nostres i l’Ajuntament pot arribar fins a on pot”.

El punt es va aprovar amb el vot a favor d’ERC-GIC-AM i de Socialistes per Collbató i amb l’abstenció de Junts per Collbató-Més Collbató.

Mocions en suport de la recuperació socioeconòmica dels municipis i per a la rebaixa de l’IVA cultural

El següent punt va ser sotmetre a consideració dues mocions, una de suport al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, que va ser aprovada per unanimitat, i una altra per sol·licitar a l’estat la rebaixa de l’IVA cultural de forma temporal al 4%, que es va aprovar amb el vot a favor d’ERC-GIC-AM i Junts per Collbató-Més Collbató i l’abstenció de Socialistes de Collbató.

L’equip de Govern va donar compte de la contractació per urgència d’una persona mentre per donar servei mentre no es reiniciïn els processos selectius suspesos pel coronavirus.

Pregunta sobre la periodicitat dels rebuts de l’aigua

En el torn de precs i preguntes, la regidora M. Teresa Casanovas va preguntar motiu pel qual es giraven rebuts de l’aigua amb un període de 105 dies i que, segons afirmava, no recalculaven els límits de cada tram de consum tenint en compte els 15 dies addicionals.

El regidor Josep Estradé va assegurar que no era cert que tots els rebuts cobrissin un període de 105, ja que depenia de quan els lectors havien apuntat el consum, i que podia haver rebuts amb un període inferior als 90 dies. Estradé va voler destacar que tampoc fos cert que no s’havien recalculat els trams i que cada rebut tenia els trams en funció dels dies que cobria.

Preguntes sobre les associacions i les obres al municipi

La regidora Gemma Rodríguez va preguntar per la situació de les associacions. La regidora Mar Andreu va respondre que se’ls ha fet un seguiment i que s’està treballant en diversos escenaris en funció de com evoluciona la situació.

La regidora socialista també va preguntar sobre diverses obres, com la rotonda, l’ajuntament, la segona planta del Casal de Cultura i l’ambulatori. L’alcalde va indicar que la rotonda s’estava finalitzant i que el director de l’obra de l’Ajuntament ja ha demanat reactivar-la. Pel que fa al Casal, va dir que la segona planta ja està a punt de recepcionar-la i que l’Ambulatori depèn de la Generalitat, que l’ha d’equipar.

Finalment, es va respondre una pregunta del públic que havia arribat per correu electrònic i que demanava si els esportistes federats podien fer servir els equipaments per entrenar. El regidor Jordi Riera va explicar, que en la fase de desconfinament en què es trobaven, no podien facilitar entrenaments a recintes. Jordi Riera també va indicar que s’està estudiant des d’Esports com utilitzar els espais d’ara endavant.

Tags: