Comerços

L’Ajuntament es prepara per poder donar resposta a l’impacte econòmic de la COVID-19 al municipi, i per fer-ho ha iniciat una primera fase de detecció de necessitats per ajustar les futures línies d’ajuts a la realitat del teixit econòmic local. Un dels col·lectius dels quals es vol recollir informació és el de treballadors/ores autònoms, comerç i establiments, i per aquest motiu s’ha dissenyat un qüestionari online específic per a aquests grups que es podrà omplir des d’avui i fins al pròxims 15 de maig. En paral·lel, l’Ajuntament també treballa en la detecció de necessitats en l’àmbit industrial.

La voluntat de consistori és poder recollir el màxim d’informació possible abans de dissenyar i implementar ajudes, per tal que aquestes puguin respondre, dins dels recursos de què disposa l’Ajuntament, a les preocupacions i realitat de l’economia local. En aquest sentit, l’alcalde, Adrià Camino, explica que “és responsabilitat de l’Ajuntament donar suport a la ciutadania en els moments difícils, però s’ha de ser molt curós amb els diners públics. Aquesta informació ens permetrà poder definir quin és el problema i quines són les seves conseqüències. Des d’aquesta perspectiva, podrem donar una resposta precisa, eficient i efectiva a les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes”.

El qüestionari que ara es posa en marxa vol ser una eina per recollir dades sobre aspectes com la davallada d’ingressos que hi hagi pogut haver, l’impacte en el treball (ERTO o acomiadaments), les càrregues de despesa fixa que han de suportar autònoms i comerç o el nivell d’endeutament, entre d’altres.

L’enquesta, accessible des del web municipal, s’està distribuint digitalment entre la població per diferents canals per arribar al màxim de gent possible, un fet especialment important per detectar les necessitats dels treballadors i treballadores autònoms amb domicili fiscal a Castellví de Rosanes, que són el col·lectiu de què es disposa menys informació.

Les dades recollides serviran per obtenir una radiografia de l’àmbit d’autònoms, comerç i establiments, i per aquest motiu es demana la màxima col·laboració. Com més dades s’aportin, més fiable serà el resultat i més es podran ajustar les mesures a la realitat.