Complements pels lots de suport

Les famílies de Castellví de Rosanes que requereixen suport de Serveis Socials en matèria d’alimentació bàsica reben, des de fa anys, productes provinents del Fons Social Europeu al qual l’Ajuntament de Castellví accedeix a través d’un conveni amb la Creu Roja.
Atès que aquests productes són aliments de caducitat llarga i, per tant, no inclouen productes frescos ni material
d’higiene, des de la regidoria de Benestar Social s’ha decidit complementar els lots amb pa, fruites i verdures i productes per a la neteja personal i de la roba adquirits a les botigues de Castellví de Rosanes.
D’aquesta manera es vol oferir un suport més complert a les famílies ateses i contribuir a una millor varietat
nutricional.
La regidora de Benestar Social, Vicky Castellanos Núñez, explica que “la idea que tenim és fer un banc d’aliments nutricionalment més complert i, en la mesura que es pugui, adaptar també els productes que reben les famílies en funció d’al·lèrgies, intoleràncies o condicions de salut que puguin tenir”. Per aquesta raó, afegeix la regidora, “Es valorarà amb les famílies receptores els aliments rebuts per si n’hi ha algun que, per raó de salut, no poden consumir amb l’objectiu de canviar-los en futures entregues per d’altes que sí que puguin”.
A banda, atès que alguns dels productes rebuts del Fons Social Europeu no han estat suficients per cobrir l’increment de famílies ateses pel banc municipal d’aliments, des de la regidoria de Benestar Social s’ha fet també una compra
d’aquests productes envasats per abastar les necessitats de les persones usuàries del servei.
En algunes famílies, depenent de les necessitats detectades pels Serveis Socials municipals, els lots d’aliments i productes d’higiene es completen també amb una targeta moneder per a compra d’altres productes bàsics que puguin necessitar.

Tags: