Conveni

La Comunitat Minera Olesana i la Plataforma Atenció Usuaris d’Olesa (P.A.U Olesa) han signat aquest 17
de novembre un acord a través del qual les dues cooperatives obren el camí a tirar endavant diverses col·laboracions per seguir vetllant pel benestar dels olesans i les olesanes des dels valors del cooperativisme.

Concretament, gràcies a aquest acord, els socis i sòcies de la cooperativa de l’aigua podran gaudir d’un tracte preferent en els serveis que ofereix la P.A.U Olesa en temes d’ajudes, acompanyament i assessorament social
i sanitàri per a la gent gran. A més a més, tindran la primera visita totalment gratuïta i se’ls aplicarà un preu reduït per a les següents.

La P.A.U. Olesa va sorgir durant la tardor de 2019 i, des d’aleshores, ha engegat diversos projectes al municipi enfocats a oferir serveis d’acompanyament a la gent gran. La iniciativa està impulsada per un equip de persones professionals especialitzades en l’atenció a les persones amb dependència. Entre els serveis que ofereix la cooperativa hi destaca també el de l’assessorament i l’acompanyament a l’hora de sol·licitar ajudes tècniques com cadires de rodes o crosses. Alhora, de forma periòdica la cooperativa organitza activitats enfocades a fomentar
l’envelliment actiu entre els olesans i les olesanes.

Per a més informació sobre la P.A.U Olesa: Telèfon: 93 016 69 18
Correu electrònic: info.pauolesa@gmail.com.
Pàgina web: www.pauolesa.cat

Per a més informació sobre la Comunitat Minera Olesana: Telèfon: 93 778 18 99
Correu electrònic: correu@cmineraolesana.cat
Pàgina www.cmineraolesana.cat