Demà, ple a Abrera

Demà dijous, 24 de setembre es realitzarà una sessió ordinària del Ple Municipal mitjançant videoconferència a partir de les 19 hores.

ORDRE DEL DIA:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 16-07-2020

2. Expedient 3402/2020. Resolució de les al·legacions presentades en exposició pública dels ajuts en règim de concurrència no competitiva per a comerços minoristes, treballadors autònoms i microempreses que han vist afectada la seva activitat per l’estat d’alarma declarat davant la crisis sanitària generada per la covid-19 i aprovació definitiva de les bases.

3. Expedient 3979/2020. Adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

4. Expedient 4264/2020. Aprovació bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació al desenvolupament.

5. Expedient 4651/2020. Ordenació del personal. Creació de lloc de Caporal Coordinador/a i valoració singularitzada del lloc de treball.

6. Expedient 4686/2020. Valoració singularitzada del lloc de treball de Tècnic auxiliar de Gerència.

7. Expedient 4727/2020. Compatibilitat d’activitat privada a favor de la Sra. Sílvia Subirana de la Cruz.

8. Expedient 4900/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit al Pressupost General per a l’exercici de 2020 núm. 09/2020, per crèdits extraordinaris isuplements de crèdit.

9. Expedient 4942/2020. Moció presentada per Abrera en Comú sobre l’habitatge.

10. Expedient 4943/2020. Moció presentada per Abrera en Comú per protegir el Pont dels Francesos.

11. Expedient 4944/2020. Moció presentada per Abrera en Comú i Ad’A pel compliment de l’acord plenari per a la redacció del Pla de Reactivació Socioeconòmica i Cultural d’Abrera.

12. Urgències.

ACTIVITAT DE CONTROL

13. Expedient 4447/2020. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació dels acords de les Juntes de Govern – de juliol i agost 2020.

PRECS I PREGUNTES

14. Degut a la situació sanitària, el Ple es realitzarà per videoconferència i no a la Sala de Plens de la Casa Consistorial. La ciutadania podrà formular precs i preguntes al ple per correus electrònic a l’adreça secretaria2@abrera.cat fins a 24 hores abans de la celebració del ple.
La sessió ordinària del Ple Municipal es realitzarà per videoconferència i es retransmetrà en directe per Ràdio Abrera, en el 107.9 de la FM. També la podreu seguir per Internet a www.radioabrera.cat

Tags: