Dia Mundial de l’Aigua

L’aigua és un recurs fràgil i vulnerable, però que és fonamental per garantir la qualitat i la sostenibilitat del medi ambient, del benestar, i de la qualitat de vida de les persones. Per recordar-ne la gran importància per a la vida, la Comunitat Minera Olesana s’afegeix un any més a la commemoració del Dia Mundial de l’Aigua, que se celebra aquest dilluns 22 de març de 2021. Enguany, la cita té com a lema “Valorem l’aigua” i pretén convertir-se en un espai de participació on poder compartir les mirades particulars i col·lectives de la ciutadania al voltant de l’aigua.

Cal recordar que només un 3% de tota l’aigua que hi ha a la Terra és dolça. D’aquesta, l’1,74% es troba en forma de gel a les glaceres i als casquets polars. Si en restem l’aigua atmosfèrica, la que forma part dels éssers vius i la de constitució dels sòls, només queda un 0,007% d’aigua disponible per als éssers humans. Per tant, essencial, que la utilitzem sota criteris d’estalvi i que després la gestionem de la manera més eficient possible. És per aquest motiu que, des de la seva fundació el 1868, la Comunitat Minera Olesana gestiona l’aigua com un bé comú. Des del cooperativisme, treballen cada dia per construir una economia que cobreixi les necessitats bàsiques i que garanteixi i un accés a l’aigua per a tothom.

Actualment, més de 1000 milions de persones viuen en països on hi ha escassetat d’aigua i estrès hídric, un fet que implica que més de 4.000 milions de persones desenvolupin malalties, com el còlera o la disenteria. Segons dades de l’ONU, 3 de cada 10 persones al món no tenen serveis d’aigua potable, i 6 de cada 10 no compten amb unes instal·lacions de sanejament segur. Això suposa un greu perill per a la salut mundial. Actualment, l’escassetat d’aigua potable ja afecta gairebé el 30% de la població mundial i es preveu que aquest percentatge segueixi a l’alça. La pandèmia de la Covid-19 no ha fet més que agreujar aquesta situació.

A més, amb el creixement de la població mundial, la demanda d’aigua per a sectors com la indústria o l’agricultura serà cada vegada més gran. El canvi climàtic està canviant els patrons de disponibilitat d’aigua provocant una crisi d’aquest valuós recurs sense precedents. És per això que, tenint coneixement d’aquesta situació mundial, hem de preguntar-nos quina gestió fem de l’aigua, tenint en compte que el dret humà a l’aigua és per a tothom, sense discriminacions: l’aigua ha de ser suficient, físicament accessible, assequible, saludable i acceptable.

El 98% de la població espanyola compta amb un servei d’aigua potable gestionat de forma segura i que compleix amb els requisits sanitaris establerts, segons dades de World Bank. A més, el 99% de l’aigua és apta per al consum i el 98% de la població està connectada a plantes de tractament d’aigua residual. No obstant això, un dels problemes més acusats al país és l’estrès hídric que ha provocat que gairebé el 9% dels ecosistemes vinculats a l’aigua hagin sofert canvis significatius en els darrers anys. La raó d’això rau en els efectes del canvi climàtic, que està agreujant l’escassetat d’aigua a Espanya.

La commemoració d’aquest dia pretén recordar la importància de l’acompliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6 abans de 2030. L’ODS 6, amb el qual la Comunitat Minera Olesana està plenament compromesa, pretén:

  • Aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable de tota la població
  • Millorar la qualitat de l’aigua reduint la contaminació, eliminant l’abocament i minimitzant l’emissió de productes químics i materials perillosos.
  • Augmentar l’ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i proveïment d’aigua dolça per fer front a l’escassetat.
  • Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs.

Des de 2011, la Comunitat Minera Olesana desenvolupa el projecte “Olesa, Aigua segle XXI” per dotar l’abastament d’altres fonts de proveïment d’aigua per mitigar la falta de recursos hídrics que preveu el canvi climàtic a la Conca del Llobregat. Alhora, preveu promoure l’autoconsum energètic instal·lant plaques solars per baixar les emissions de diòxid de carboni.