Edició de Febrer al carrer!

Ja ha sortit l’edició de Febrer de la Guia On Anem, amb l’agenda de Carnestoltes dels pobles del Montserratí, Fira d’Hivern i FiraPassió d’Esparreguera i moltes coses més!

https://guiaonanem.cat/wp-content/uploads/2022/02/FEBRER-2022_www.pdf