Els voluminosos, reorganitzats

L’Ajuntament d’Olesa engega el 2021 amb una reorganització del servei de recollida de voluminosos, amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania la correcta gestió d’aquests tipus de residus que, per les seves dimensions, no caben als contenidors de la via pública i que acostumen a ser difícils de transportar (mobles, estris vells, matalassos, somiers o electrodomèstics, entre d’altres). Si fins ara es podien deixar aquest tipus de residus voluminosos al costat del contenidor qualsevol dia de la setmana, ara s’han marcat uns dies i franja horària concrets no només per optimitzar el servei, sinó també per evitar molèsties al veïnat i evitar que hi hagi trastos vells a la via pública.

En concret, els voluminosos es podran deixar a les zones de contenidors els dimecres, divendres i diumenges a la nit, per tal que siguin recollits l’endemà al matí a primera hora.

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, ha destacat que en els darrers temps “han canviat les dinàmiques de consum de la gent, que cada cop compra més per Internet, generant més residus”, fet que, assegura Carreira, “no és sostenible, ja que té un elevat cost econòmic i mediambiental”. Per aquesta raó s’han volgut reorganitzar un seguit de serveis, com ara el de recollida de voluminosos.

El que aconsella el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat és que aquests residus es portin a la deixalleria municipal, i si no és possible, es deixin a la zona de contenidors més propera els dies i horaris fixats.

El fet que els residus voluminosos es poguessin deixar en qualsevol moment i qualsevol dia de la setmana al costat del contenidor produïa, fins ara, diferents problemes. Per una banda, l’acumulació de trastos entorpia, sovint, el pas a les voreres, “alhora que feia encarir el cost del servei, ja que el camió de recollida sovint havia de fer diferents viatges en un mateix dia. Ara es vol tenir un major control en el servei”, ha indicat el regidor Ivan Carreira.

El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat espera que la ciutadania respecti els dies i franges horàries marcats, però recorda que, en cas d’infracció, es poden imposar sancions d’entre 301 i 600 €, ja que es poden considerar infraccions greus de l’article 15.3 de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

Per aquesta raó, i per recordar a la ciutadania quan i a on s’han de deixar els voluminosos per a la seva recollida, es penjaran cartells informatius als plafons municipals i als contenidors. I quan es detecti que un residu voluminós s’ha deixat al lloc on no toca o el dia que no toca, es senyalitzarà amb un adhesiu per indicar, remarca Carreira, que “si no es recull, no és pas perquè l’Ajuntament no faci bé el servei sinó perquè un veí o veïna no l’ha deixat el dia indicat”.