Enllumenat públic del Taió

L’enllumenat públic del Taió es troba immers en treballs de renovació del cablatge. L’objectiu de l’actuació és, per una banda, evitar interrupcions i avaries en el servei, que s’havien accentuat els darrers temps per l’antiguitat del material, i de l’altra, incrementar la seguretat de les instal·lacions. Aquesta substitució del cablatge l’està fent l’empresa Ferrovial, encarregada del manteniment de l’enllumenat públic municipal, en el marc de les actuacions incloses en el contracte.

Fins aquest octubre ja s’han renovat 3.000 dels 7.000 metres de cable previstos. Aquestes primeres actuacions han abastat l’enllumenat públic dels carrers del Pi tallat, del Clot de la Barnoia i de Mossèn Damià, i també del passatge de Valldaina. Igualment s’ha fet canvi de cablatge a l’avinguda del Taió.

El total de 7.000 metres que es canviaran en aquesta millora que ara està en marxa –tots de cablatge aeri-, juntament amb altres actuacions fetes recentment, suposaran la renovació total de la xarxa d’alimentació de l’enllumenat públic d’aquest barri.

D’altra banda, i també a l’avinguda del Taió, hi ha prevista una altra intervenció, en aquest cas amb obertura de rasa, per reconfigurar els circuits actuals per millorar l’eficiència i evitar el pas per propietats privades de l’estesa de cables entre els punts T105 i T126 de la xarxa.

Actuacions al nucli antic i a Can Sunyer
Durant aquest final d’any, també hi ha previstes dues actuacions més de manteniment normatiu i correctiu de l’enllumenat. Per una banda, es farà una reparació a la plaça del Roure, on hi ha tres punts de la xarxa d’enllumenat que actualment no funcionen bé. Finalment, és prevista una actuació d’arranjament de l’enllumenat i canvi a tecnologia led al parc del Jardí del Pont del barri de Can Sunyer.

Tags: