Habitatge social

L’Ajuntament ha encarregat la redacció de la memòria valorada per a la construcció de 40 habitatges de titularitat pública a l’esplanada dels bombers, per oferir lloguer assequible a persones de fins a 35 anys i per a la gent més gran de 65 anys. Aquest estudi té un termini de redacció de 6 mesos, es lliurarà el mes de juny i serà la base del projecte executiu per a la construcció de l’edifici i la urbanització del seu entorn.

Els principals beneficiaris serien els joves de fins a 35 anys amb una durada màxima de contracte de 5 anys i la gent gran de més de 65 anys, sense limitació d’estada, però també podrien accedir a aquests habitatges persones víctimes de la violència de gènere, persones separades o divorciades que hagin perdut el dret de l’habitatge compartit, persones pendents de reallotjament per actuacions públiques de substitució d’habitatges o d’execució del planejament urbanístic, o sense llar.