Llac

El passat dilluns 18 d’octubre van començar els treballs d’arranjament i millora del llac municipal, coincidint amb les tasques periòdiques de neteja del fons per al manteniment i conservació de l’espai. Alhora, l’Ajuntament ha contactat amb una empresa especialitzada per a la gestió dels peixos que habiten al llac, i que han estat abandonats de manera il·legal en aquest espai, ja que aquesta acció està totalment prohibida.  El tipus de peix que habita al llac és el carpí (Carassius auratus), considerada una espècie exòtica invasora, i que segons la normativa, cal gestionar i evitar que arribi al medi natural, per les conseqüències negatives que això comportaria.

Des del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament es recorda que està prohibit alliberar espècies de fauna exòtica al medi natural pel seu impacte ambiental. La ciutadania ha de ser conscient que introduir peixos al llac municipal, sense control i sense permís, és un acte incívic que, a la llarga, condemna els peixos a la seva captura.