“Maduresa digital”

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes se situa en els llocs capdavanters quant a la maduresa digital entre municipis de 1.001 a 5.000 habitants, segons l’índex que ha fet públic el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Concretament, Castellví de Rosanes és al lloc 14è d’un total de 249 municipis d’aquesta rang de població, i es troba entre els 70 primers si es té en compte el conjunt de Catalunya, que té 947 municipis. Aquest índex de maduresa mesura la feina dels Ajuntaments en la digitalització dels tràmits i serveis a la ciutadania i en les comunicacions entre administracions.

En una escala que va de 0 a 100, essent 100 el màxim de maduresa digital, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes té un nivell de maduresa de 73 punts. Si ens fixem en el Baix Llobregat, Castellví és un dels municipis on hi ha major implantació i, alhora, major activitat en matèria d’administració electrònica. Es pondera, doncs, tant la implantació de la tecnologia com l’ús que se’n fa. La puntuació s’obté a partir de l’anàlisi de més 30 indicadors relacionats amb la implantació i disponibilitat de serveis públics digitals i l’activitat dels serveis digitals de tramitació amb la ciutadania, gestió interna i interoperabilitat entre administracions.

Actualment l’Ajuntament de Castellví de Rosanes ofereix a la ciutadania diferents serveis d’administració electrònica que van des tràmits en línia a notificacions digitals passant per tauler d’edictes virtual, facturació electrònica de proveïdors i licitació pública en línia, entre d’altres. A més a més, i des del 2018, la tramitació interna de l’Ajuntament es fa de forma totalment digitalitzada i interconnectada amb les plataformes d’altres administracions, afavorint l’estalvi de temps i de recursos materials en els processos administratius.

 

Tags: