“Men at work”

Fins al 30 d’octubre es duran a terme treballs de reposició del ferm i la pintura vial en diversos carrers dels barris del Collet de Sant Joan i Sant Bernat. Els treballs consistiran en el fresat del paviment actual, reposició de la capa de rodament fins a 5 cm de gruix i aixecament de reixes interceptores de pluja, aixecament de tapes de pous de registres i reposició de la pintura i senyalització horitzontal. Aquestes actuacions en faran als següents carrers del barri del Collet de Sant Joan: Carrer Bon Aire,  Verge del Pilar i Puigventós.

Al barri de Sant Bernat, els treballs es faran als carrers Almeria (en dos trams), al carrer Balmes, que es repararà el paviment malmès per crema de contenidors, rotonda carrer Argelines amb carrer Industria i voltants del carrer St Jordi, plaça Ventura i Gasol  i Plaça Weingarten.

L’empresa adjudicatària d’aquests treballs es farà càrrec de la senyalització prèvia a les tasques i la gestió del control del trànsit. Durant els treballs també es veuran afectats els accessos a aquests carrers.

La selecció dels trams de carrer que s’asfalten responen a criteris tècnics en funció de l’estat del carrer (la degradació del paviment) i la intensitat del trànsit que hi circul·la. Aquest criteri, sumat a les obres d’urbanització, ha permès renovar la major part d’itineraris principals en els diferents barris. Encara queden molts carrers per renovar, de manera que continuaran els treballs als diferents barris del municipi.

En els darrers anys l’Ajuntament dedica un promig de 100.000 euros anuals a aquests treballs de millora d’asfaltat, a banda de les inversions en urbanització completa dels carrers.