Millora al Camí del Riu

El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat s’ha encarregat de supervisar els treballs de cobriment d’un tram del canal d’aigua en desús que començava a la sortida de La Rambla i que va fins al Polígon Industrial de Can Singla. Concretament, durant les obres de soterrament de la riera de Can Rieras, amb l’excedent de terres es va aprofitar per tapar el tram de la Rambla fins a l’antiga fàbrica de les Europees i ara s’ha fet una darrera actuació per tapar uns altres 250 metres d’aquest canal fins a l’accés a Vilapou.

Aquesta darrera actuació per cobrir aquest canal d’aigua en desús es va fer el mes de juny gràcies a una empresa que tenia grans quantitats de terra per poder continuar amb aquest projecte per cobrir aquest canal que amb la popularització del Camí del Riu podia resultar perillós pel risc de caigua i també perquè les aigües estancades suposaven un gran nombre de mosquits. Des del departament de Medi Ambient, Marc Vinyals ha destacat que “el cobriment d’aquest canal d’aigua amb terres netes era una actuació que feia dècades que s’arrossegava i que suposa evitar possibles riscos de caigudes i les molèsties del camí així com un augment en la capacitat del Camí del Riu ja que passa d’1’5m a 4m en algun dels trams”. Vinyals també ha destacat que aquesta actuació no ha suposat cap cost per l’administració ja que s’han aprofitat terres netes i sobrants d’empreses.

Des de Medi Ambient avancen que l’objectiu és plantar arbres autòctons de ribera per evitar que tot l’espai que s’ha guanyat amb la cobertura d’aquest canal d’aigua passi a ser canyissar. En aquest sentit, des d’aquest departament municipal s’anima a participar del projecte que va iniciar el juny passat el grup Capreolus del Centre Muntanyenc i de Recerques sota el títol Fot-li canaya a la canya i que té com a objectiu reduir la presència de la canya americana al voltant del riu Llobregat al seu pas per Olesa. La canya que és una espècie exòtica invasora que desplaça molt ràpidament la vegetació típica del bosc de ribera autòcton.

Pel que fa al petit pont que connectava la zona de Vilapou i l’Areny del Molí, per qüestions de seguretat va quedar tancat a finals de 2019 i va ser al gener de 2020, després del temporal Glòria, que el pont va desaparèixer. Per tal de facilitar que la ciutadania faci aquest tram del Camí del Riu, des de l’Ajuntament el mes de juny es va habilitar un pas alternatiu que es mantindrà vigent fins que no es facin les obres per restablir el pas original. Marc Vinyals ha destacat que ja s’ha començat el procés de contractació per a la construcció d’un nou pont.