Millora al transport públic

L’Ajuntament del Bruc, conjuntament amb els municipis veïns de Castellolí i de Collbató, van rebre l’estudi per millorar les connexions en transport públic entre els tres pobles en l’eix Igualada-Barcelona

El passat mes de novembre la consultora de l’estudi i la tècnica responsable de la Diputació de Barcelona van presentar l’estudi als dos alcaldes i l’alcaldessa dels tres municipis de manera virtual. L’estudi, que analitza les necessitats de transport públic per als tres municipis, té l’objectiu de millorar les connexions d’aquests municipis en l’eix Igualada – Barcelona. El febrer del 2020 es va fer una primera presentació als alcaldes i l’alcaldessa dels municipis veïns a Can Casas i es va recollir totes les consideracions i aportacions de les situacions dels municipis que ha tingut en compte aquesta versió final.

El Bruc, Castellolí i Collbató tenen característiques semblants: una població dispersa amb un elevat percentatge d’aquesta en urbanitzacions, amb els centres generadors de mobilitat situats majoritàriament als nuclis urbans i amb una població de les urbanitzacions que s’ha de desplaçar a aquests nuclis per accedir als serveis i equipaments.

Els tres municipis es caracteritzen per ser municipis dormitori, fet que implica que es realitzen desplaçaments fora del municipi per anar a treballar i per anar als principals equipaments i serveis com poden ser l’institut d’ensenyament de Collbató o a centres sanitaris amb especialistes mèdics.

Pel que fa a la tipologia de la població, les piràmides mostren uns estrats de població jove superiors a la mitjana catalana, amb una població de joves de menys de 14 anys que té unes necessitats de mobilitat que, per si mateixos, no poden resoldre.

L’estudi fa 13 propostes per donar solució a la necessitat de mobilitat del conjunt de la població dels tres municipis. Així, entre les propostes hi ha la necessitat de reforçar la línia Bruc–Collbató–Esparreguera–Martorell i el seu perllongament fins l’estació de Renfe de Castellbisbal, la incorporació d’una parada amb zones d’aparcament Park & Ride (P&R) per a les línies e1 i e5 Barcelona – Igualada i una ampliació i millora del P&R de l’estació de Castellbisbal, a més de l’augment del nombre de serveis en sentit Barcelona des del Bruc a més d’incorporar un servei de transport a demanda per als tres municipis.

A més, també demana estudiar la viabilitat d’un servei d’autobús nocturn, així com estandaritzar els serveis i les parades d’autobús, millorar la informació disponible en aquestes parades i augmentar-ne la seguretat i l’accessibilitat. Així mateix, recomana un projecte de remodelació de l’A‐2 que tingui en compte futures solucions per al transport públic dels tres municipis per on passa aquesta via.

Cost de l’estudi: recurs tècnic del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, 100% subvencionat