Obres al clavegueram

El dimarts 13 d’octubre arrencaran els treballs per a la instal·lació del nou col·lector dels carrers d’Argelines i Les Planes, dins les obres d’urbanització del sector de Cal Candi, que és d’iniciativa privada. El col·lector, conjuntament amb la nova canalització instal·lada al carrer de la Vall d’Aran, permetrà recollir les aigües pluvials de la mateixa urbanització i també de la urbanització de Les Planes. La nova instal·lació formarà part de la xarxa de clavegueram municipal, abocant les aigües de pluja al calaix soterrat de la riera de Can Llimona.

Les obres afectaran la mobilitat a la zona tot i que es mantindran els dos sentits de la circulació al carrer Argelines, on es donarà pas alternatiu amb dos semàfors d’obra, un dels quals instal·lat en la confluència entre els carrers Argelines i Vall d’Aran. Les obres no afectaran, però, el pas de la línia del bus urbà línia M2 de TGO), i per tant, es mantindrà la parada que hi ha ubicada al carrer.

És previst que la durada dels treballs sigui d’unes tres setmanes. Primer es farà la nova canalització del carrer Argelines i després del carrer Les Planes, on també s’ha de fer un mur de contenció.

Les obres de Cal Candi segueixen el calendari previst

Josep Pinós, director tècnic de la Junta de Compensació de Cal Candi, assegura que les obres d’urbanització del sector avancen a bon ritme i respectant el calendari previst. Iniciades el passat mes de juny, tindran una durada de dos anys, si bé la part més important és la que s’ha fet fins ara i les que es faran durant els propers sis mesos.

Els treballs van arrencar pels moviments i aplanament de terres, que van afectar diferents zones d’aparcament del sector, fet pel qual alguns s’han ampliat per recuperar la part perduda (com el del carrer Priorat, al costat del pavelló municipal de bàsquet, o el que hi ha al carrer Conflent, a tocar la llar d’infants La Baldufa), i també s’han habilitat d’especials per a diferents finques afectades del carrer de la Vall d’Aran, on a mitjans de setembre van arrencar les obres d’instal·lació del nou clavegueram.

Pel que fa al veïnat afectat per les obres, han estat informats de la dinàmica que seguiran els treballs i de les afectacions a les seves finques. També s’han atès consultes i queixes arran les vibracions provocades per la maquinària que treballa en la compactació del terreny, i segons Josep Pinós, s’ha disminuït el gruix de les capes de terra i de la potència de la màquina compactadora per causar menys molèsties. En dos casos en els quals dos propietaris han alertat de l’aparició d’esquerdes a les seves cases, Pinós ha explicat que un tècnic les ha analitzat i s’està estudiant si efectivament és a causa de les obres de Cal Candi. Segons Pinós, “si es comprova que s’han produït a causa de les obres, com no podria ser d’una altra manera aquests desperfectes es repararan”. En qualsevol cas, ha remarcat Pinós, “no s’ha donat en cap moment cap situació de risc”.

Precisament, l’Ajuntament d’Olesa fa un seguiment constant de les obres, amb visites setmanals en les quals hi participa l’Alcalde, Miquel Riera.  La tasca “fiscalitzadora” de l’Ajuntament serà intensa amb la urbanització de Cal Candi, ja que es vetllarà per la qualitat de l’obra i per l’acompliment dels terminis d’execució, perquè les obres afectin el menys possible al veïnat, i perquè l’estalvi que es pugui produir en l’execució de l’obra es reinverteixi en la urbanització del parc central. Quant als habitatges, el sector contempla un màxim de 454, dels quals 83 seran habitatges socials, 118 plurifamiliars i 253 unifamiliars.

La Junta de propietaris de Cal Caldi posa a disposició dels veïns i veïnes afectats un canal de comunicació directe per atendre qualsevol dubte o informació referent a les obres. Es pot contactar amb la Junta de propietaris de Cal Candi al telèfon 675 615 131 o bé al correu electrònic info@juntacalcandi.cat.

Tags: