Obres als polígons de Castellví

Les obres de millora dels serveis dels polígons Rosanes i Ca n’Abat ja estan en marxa, i s’allargaran tot l’hivern. Aquesta actuació té per objectiu millorar els serveis per impulsar la competitivitat d’aquests dos espais industrials i així enfortir les empreses actuals i atraure nous negocis. Els primers treballs es concentren en la renovació de la xarxa d’aigua dels carrers de França i d’Alemanya i comporten reducció temporal dels espais d’estacionament.
Si les condicions meteorològiques són favorables, es preveu que l’actuació s’acabi cap a finals de març.

El projecte de les obres es va aprovar la tardor passada i l’actuació a fer és una de les de més envergadura realitzades al municipi els darrers anys. El gruix més important de la inversió prevista va a la renovació de la xarxa d’aigua de la part superior del polígon Rosanes i la xarxa d’hidrants de tot aquest polígon. La xarxa de la part alta, que funciona per impulsió, comptar una vegada acabada l’obra amb canonades de més di{metre i nous hidrants. A la part baixa d’aquest polígon, on la distribució funciona per gravetat, el gruix de l’actuació es concentra a la xarxa d’hidrants.
Addicionalment, tant a l’accés del polígon Rosanes com al de Ca n’Abat, s’instal·lar un sistema d’enllumenat intel·ligent amb detecció de presència i regulació de flux lumínic. En el cas de la zona industrial de Ca n’Abat aquesta millora suposar un salt qualitatiu important, ja que l’accés actualment no està il·luminat. Per la naturalesa de l’espai, en aquest indret els fanals s’alimentaran amb energia solar.

Mentre durin els treballs, s’anirà limitant l’estacionament als punts on s’hagin de fer les rases. Actualment aquests espais on s’ha reduït l’aparcament es concentren als carrers de França i d’Alemanya. A partir de finals de gener/primers de febrer, s’avançarà cap a d’altres carrers. Els espais afectats estan senyalitzats.

Els treballs es van adjudicar el proppassat desembre a l’empresa Artífex Infraestructuras SL per import de poc més de 572.000 euros, IVA inclòs. Durant tot el procés de planificació d’aquesta actuació l’Ajuntament de Castellví ha estat en contacte amb l’associació empresarial del polígon Rosanes, AEPIR.

Asfaltatge de diferents trams de carrer del polígon Rosanes

L’Ajuntament preveu fer, durant el primer trimestre, una segona actuació al polígon Rosanes, en aquest cas de renovació de l’asfalt en diferents trams de carrer. L’arranjament es preveu realitzar-lo sense afectar l’horari de treball de les empreses, és a dir, preferentment en horari nocturn o de cap de setmana. El valor estimat d’aquests treballs
previstos és de 127.000 euros.

Subvenció de la Diputació per millorar la competitivitat dels polígons
Les diferents actuacions de millora que l’Ajuntament de Castellví de Rosanes du a terme en els polígons industrials del municipi compten amb suport econòmic de la Diputació de Barcelona. Concretament, l’Ajuntament va rebre un ajut per import de 687.000 euros que serviran per finançar el gruix dels treballs. L’altra part del pressupost l’aportarà l’Ajuntament de fons propis.

Tags: