Obres finalitzades

Durant la primera setmana del mes de febrer han finalitzat les actuacions realitzades, amb les que s’ha millorat la seguretat dels vianants i vehicles que circulen per aquestes vies, evitant que, en èpoques de pluja, es produeixin despreniments de terres i pedres a la vorera nord. Només restarà pendent la plantada de la hidrosembra, prevista per finals de març.

El dilluns dia 14 de desembre, des de la Junta de Conservació del polígon industrial Barcelonès 2a fase, en la qual participa l’Ajuntament d’Abrera, es van iniciar les obres de consolidació i protecció del talús de l’avinguda Abrera cantonada amb el carrer Montserrat inclòs en l’àmbit del polígon industrial Barcelonès del municipi. Unes obres que han finalitzat durant la primera setmana d’aquest mes de febrer.

Aquestes obres han suposat l’execució de les següents actuacions:

  • Modificació del pendent del talús per tal d’assolir-ne un d’estable segons l’estudi geotècnic del terreny.
  • Col·locació d’una manta de coco amb hidrosembra, com acabat superficial, que permetrà que tingui un aspecte vegetal. La hidrosembra es durà a terme a finals del proper mes de març.
  • Execució d’una cuneta i un muret de contenció de formigó en la base del talús com a protecció de la vorera.

La verticalitat del talús que es troba a l’avinguda d’Abrera al barri de Ca n’Amat provocava que, en èpoques de pluja, es produís el despreniment de terres i pedres a la vorera nord. Les actuacions que s’han dut a terme evitaran que es torni a produir aquests despreniments, amb el que s’ha millorat la seguretat dels vianants i vehicles que circulen per l’avinguda d’Abrera i el carrer Montserrat.

Mentre han durat els treballs s’ha mantigut la circulació de vehicles i vianants entre els carrers Montserrat i l’avinguda Abrera del barri de Ca n’Amat. I des de l’Ajuntament d’Abrera es prega a les veïnes i veïns afectats que disculpin les molèsties que aquesta actuació els hagi pogut ocasionar.

 

Tags: