Obres

L’escola vella de Castellví de Rosanes està immersa en una nova fase de les obres que han de permetre convertir l’espai, en un futur proper, en un centre social amb piscina. Si ara fa uns mesos es va fer una actuació inicial per millorar els banys i eliminar filtracions d’aigua, ara s’ha començat una nova tanda de treballs que afecten, sobretot, la coberta de l’edifici principal.

Els treballs actuals a l’escola vella (fase 1) tenen un cost d’uns 71.000 euros, IVA inclòs, que es financen parcialment amb una subvenció de 39.000 euros de la Generalitat. Les obres inclouen la renovació total de la coberta de l’edifici principal i, a més, la construcció del badalot del futur ascensor. També es renovaran els accessos per adaptar-los a les persones amb mobilitat reduïda en aquesta fase de treballs. La durada de les actuacions es preveu d’uns dos mesos.

Posteriorment, i en la que serà la fase de més envergadura dels treballs, es procedirà a la construcció de les piscines on ara hi ha el pati i al gruix de la intervenció a l’interior de l’edifici. L’Ajuntament està actualment fent els tràmits necessaris per poder fer realitat aquesta segona fase, que serà molt més costosa. S’estima que la inversió rondarà els 600.000 euros, i es compta amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de 180.000 euros per cobrir part de la despesa.

La fase 1 d’obres a l’escola vella ha comportat el desmuntatge dels elements de l’skate parc que hi havia al pati per raons de seguretat i necessitats dels treballs. Des de l’equip de govern s’estudiarà un emplaçament alternatiu d’aquesta instal·lació esportiva que permeti garantir-ne la seva continuïtat en el futur, ja que és un espai valorat pels nois i noies de Castellví de Rosanes aficionats a aquesta activitat.