Personal de l’Ajuntament

En el marc de la voluntat de l’Equip de Govern d’implementar sistemes i mecanismes per aconseguir una organització més moderna i donar eines per a fer més àgil la gestió en l’àmbit dels recursos humans de l’Ajuntament del Bruc, i amb la intenció final d’implementar programes de gestió administrativa que facilitin aquesta modernització i optimització de l’organització, l’Ajuntament del Bruc ha contractat un sistema de gestió de personal que optimitza i simplifica els tràmits que han de realitzar els treballadors en relació a la petició de permisos o gestió de la seva jornada laboral.

Amb aquest sistema es dona compliment a la normativa recollida pel Real Decret Llei 8/2019 del 18 de març, que obliga a prendre mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball en la qual s’obliga al registre de la jornada laboral efectivament realitzada per les persones treballadores.

Es tracta d’un servei integral que permetrà tenir informació online actualitzada i consultable des d’una aplicació, a la qual podrà accedir cada treballador i treballadora. La persona treballadora podrà consultar el seu registre horari i li facilitarà tot el procediment de gestió de permisos. Aquest sistema agilitzarà tots els tràmits i reduirà el temps de dedicació d’aquestes tasques, s’automatitzaran les tasques actuals.

Per fer aquest servei, s’ha contractat el servei d’una empresa amb un cost de 98 €/mes (1.176,00 €/any) més 91,00 euros inicials per les tasques de la instal·lació.

Tags: