Pla contra incendis, fins el 30 d’agost

Una unitat de vigilància, que forma part d’un pla impulsat cada any per la Diputació de Barcelona, patrulla cada dia des de les 12:30 fins les 19:30h pel terme municipal d’Olesa davant l’increment de risc d’incendi durant els mesos d’estiu.

El Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI) va començar el 12 de juny i s’allargarà fins el 30 d’agost i consistirà en una patrulla diària, entre les 12.30h i les 19.30h,  per Olesa de Montserrat, Esparreguera i Collbató per evitar incendis forestals durant aquests mesos d’estiu. El dispositiu, que corre a càrrec de la Diputació de Barcelona, té l’objectiu de prevenir incendis en les 484.813 hectàrees forestals dins la província de Barcelona. La campanya del PVI ressalta per la seva coordinació amb ajuntaments, entitats relacionades amb la prevenció i extinció d’incendis i, de fet, existeixen diferents procediments i protocols d’actuació consensuats amb els Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, les policies locals i les ADF.

Enguany, el dispositu constarà d’una plantilla de 259 persones que han estat contractades per la Diputació durant la campanya d’estiu i 114 vehicles que patrullaran cada dia, de dilluns a diumenge. El Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals compta amb la participació de 273 ajuntaments, 125 agrupacions de defensa forestal (ADF), 9 federacions d’agrupacions de defensa forestal i altres administracions per aquest objectiu comú. Els mitjans tècnics i humans del PVI 2020 es distribueixen en tres sectors de prevenció: Metropolità Nord, Metropolità Sud i Centre, que engloben l’equivalent a tres o quatre comarques. A cada sector hi ha centres de control ubicats principalment als parcs de bombers de la Generalitat. En aquests centres de comunicacions hi ha un operador que està permanentment en contacte amb els punts de vigilància fixi amb les diferents unitats mòbils d’informació i vigilància.

El PVI es va iniciar l’any 1996 amb una prova pilot a la comarca de l’Alt Penedès i es va estendre l’any 2000 a gairebé tots els municipis amb superfície forestal de la demarcació de Barcelona. En aquestes dues dècades s’ha constatat una sensibilització de la ciutadania i una disminució molt marcada de les conductes de risc. En aquest sentit, es continuarà treballant en la línia encetada en anteriors campanyes per intensificar els esforços d’informació i dissuasió en aquells punts concrets on es concentra la població usuària de les zones forestals.

El tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Pedro Chumbo, ha assenyalat que durant els mesos d’estiu —i, per tant, època en què el risc d’incendi és més elevat—, des del municipi també es duen a terme diverses actuacions per tal de minimitzar el risc d’incendis. Precisament, cal recordar que Olesa de Montserrat compta amb un Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (PPI) propi, que és un instrument de planificació i gestió definit a la Llei 6/1988  forestal de Catalunya on s’especifica que les entitats locals situades en zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar d’aquest pla.

Chumbo ha recalcat que es procedeix a la neteja de parcel·les municipals i que també es fan requeriments per tal que es dugui a terme la neteja de parcel·les privades, com ja es ve fent en els darrers anys. De la mateixa manera, Chumbo ha recordat que també es fan revisions periòdiques, amb la col·laboració de l’ADF, dels diversos sistemes hidrants d’ús exclusiu per a Bombers de la Generalitat que hi ha ubicats dins el terme municipal però a les zones no urbanes, com és el cas de l’hidrant situat a l’Areny del Molí.

Chumbo també recorda que el departament de Medi Ambient manté reunions periòdiques amb Bombers de la Generalitat per tal de consensuar propostes de millora de cara a la prevenció d’incendis forestals i que s’encaminen, sobretot, en la neteja i manteniment dels camins de l’entorn rural del municipi.

Les actuacions de manteniment de la xarxa de camins municipals tenen un cost anual de més de 31.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona en subvenciona una part a través del Catàleg de Serveis. Aquestes actuacions inclouen el manteniment de la plataforma del camí i de la secció de servei (el desbrossament dels laterals del camí).

El Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (PPI) és redactat conjuntament per l’Ajuntament d’Olesa, l’ADF Olesa de Montserrat i la Diputació de Barcelona i es revisa cada cinc anys. Aquest pla defineix la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció d’incendis i la xarxa de punts d’aigua per abastir els equips d’extinció; també  recull informació sobre els models de combustible, els equipaments i infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi;  També determina les accions que s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua, en defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució.