Poda

L’Ajuntament modifica aquest 2021 la recollida de poda i restes vegetals per reduir el dèficit del servei amb canvis que afectaran sobretot les persones que en fan un ús intensiu. Després d’analitzar el 2019 i el 2020, s’ha vist que a la majoria de llars usuàries es recullen fins a 10 saques/any. Un petit grup d’habitatges se situa per sobre de 20 saques/any i, en alguns casos, 30 saques/any. Davant d’aquesta situació i vistos tant l’increment de costos i com la saturació que s’ha generat alguns mesos –amb retards que han perjudicat el conjunt del servei-, l’Ajuntament ha aprovat un nou preu públic que s’aplicarà a partir de l’onzena saca recollida anual -de la primera saca fins la desena el pas del camió serà gratuït com fins ara. Alhora es crea un preu de compra de la saca per a qui vulgui adquirir-la a l’Ajuntament (es podran comprar també en altres proveïdors).