Policia local

L’Ajuntament d’Esparreguera va acordar l’acomiadament de l’agent 057 de la Policia Local per haver comès 2 faltes molt greus l’estiu passat, quan es van difondre imatges seves fent un ús indegut de l’arma i diferents vídeos a les xarxes socials mentre estava de servei. L’acord per a la separació del servei de l’agent es va prendre al Ple amb la unanimitat dels 21 regidors i regidores del consistori.

La instrucció d’aquest cas també ha comportat una sanció per l’agent 037 de la Policia Local d’Esparreguera, que es va resoldre via decret d’alcaldia i que li imposa una suspensió de 4 anys i 7 mesos de les seves funcions per una falta molt greu i 3 faltes greus. A l’agent 053, a qui es va obrir expedient per estar present mentre s’enregistrava un dels vídeos difosos, no se li ha imposat cap sanció per manca de proves inculpatòries.