Porcs vietnamites

La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) comença la 10a campanya d’esterilització i/o identificació d’animals de companyia sota el títol “Sóc responsable” que estarà oberta tot l’any, malgrat tot, certament durant els mesos de febrer a maig, hi ha més centres veterinaris col·laboradors que en altres èpoques de l’any, però sempre hi ha.

Objectius de la campanya

  • Informar la ciutadania de l’obligació legal de tenir identificats els animals, amb el microxip i la xapa corresponents, i registrats al cens municipal.
  • Conscienciar sobre els avantatges d’esterilitzar els animals. Controlant-ne la natalitat, no només evitem els problemes de salut i comportament del nostre animal, sinó que estem contribuint a evitar-ne la superpoblació que provoca l’abandonament.
  • Identificar i esterilitzar el màxim nombre d’animals de companyia amb la finalitat de tenir un control de la natalitat, i millorar-ne el benestar físic i psicològic.
  • Ajudar a optimitzar els recursos facilitats per l’administració pública i les entitats protectores privades, i evitar recollides i acollides d’animals perduts i abandonats.

Els propietaris dels animals que vulguin participar-hi, han d’inscriure’s a la  pàgina web socresponsable.org  per tal de rebre el codi que han de presentar al centre veterinari que triïn del llistat esmentat anteriorment.

Novetat! Porcs vietnamites a la campanya 

Aquest any, a la campanya “Sóc Responsable” s’ha inclòs als porcs vietnamites. A través del Reial Decret 216/2019, aquesta raça va quedar catalogada com “fauna invasora” en l’àmbit nacional, quedant automàticament prohibida la seva comercialització.

Tenint en compte que moltes persones havien adquirit exemplars amb anterioritat, es va oferir un termini perquè els propietaris puguin declarar la seva tinença a l’Administració. Per a això, han de garantir que els porcs estan identificats amb microxip (i donats d’alta a l’arxiu d’identificació oficial de la comunitat), esterilitzats quirúrgicament i, en la majoria de comunitats autònomes, vacunats contra la malaltia d’Aujeszky.

Per realitzar aquestes intervencions i presentar la documentació que “legalitzarà” els animals en aquestes cases, hi ha de termini fins al divendres 31 de desembre d’aquest any 2021. Per aquesta raó, i pel fet que encara queden moltíssimes persones que conviuen amb porcs vietnamites sense complir els requisits, us recordem la necessitat de fer-ho com més aviat millor. A partir de l’1 de gener de 2022, no es podrà legalitzar cap porc vietnamita i, en cas de localitzar algun sense documentació, es podrà procedir a la seva eliminació.

Per aquesta raó i per facilitar la seva legalització a les persones que volen seguir convivint amb el seu porquet o porquets, s’han inclòs a la campanya a aquests animals i ofereixen uns preus reduïts si es duen a terme les intervencions necessàries durant aquest any.

Els preus màxims establerts  són els següents:

  • Cirurgia de porc mascle: 182 €
  • Cirurgia de truja femella: 303 €
  • Vacunació contra Aujeszky: 15 €
  • Identificació: 20 € (Alta a l’ANICOM) 35 € (Alta a AIAC)

Aquests preus són amb IVA inclòs i sense la medicació postoperatòria.

Des de l’Ajuntament, recorden que tenir en possessió un gos, un gat o una fura no inscrit en el registre censal i no dur-lo identificat són infraccions administratives lleus de l’ordenança municipal de tinença d’animals, del decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals i la llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, sancionades amb imports de 100 a 400 €.

Tags: