Pressupost 2021

El pressupost de l’Ajuntament per al 2021 ja ha entrat en vigor. Els comptes municipals es van aprovar amb els vots favorables dels dos socis de govern, PSC i Esparreguera en Comú, i Junts per Esparreguera, que van revalidar l’acord signat el 2019. El pacte els emplaça a continuar treballant en tres meses de treball per tractar sobre la residència municipal de Can Comelles, actuacions a la via pública i equipaments i inversions amb romanents.

El pressupost municipal per aquest any és de 23.230.823 euros, només un 0,71% més que el del 2020, i està marcat per la davallada en la previsió d’ingressos, ja que preveu una caiguda de la recaptació a través d’impostos directes de 220.000 euros i de 65.000 euros en els impostos indirectes. En referència a les taxes, s’espera un descens de 328.540 euros degut a la davallada de la demanda a diferents serveis municipals com l’Escola Municipal de Música i Dansa, l’Escola d’Arts Plàstiques, la piscina i el gimnàs de Can Pasqual o les Escoles Bressol. En referència a les despeses, la partida amb un increment més notable és la que té a veure amb el contracte de recollida d’escombraries, que passa a ser d’1.740.000 euros pel canvi del model de gestió. En el capítol de despeses corrents, es preveu un lleuger increment en el pressupost de Serveis Socials, que passen dels 508.158 euros als 514.310 euros. Els comptes venen marcats, a més, per les inversions amb càrrec als romanents, tant les que es van acordar al novembre per valor de 7 milions d’euros com les que es preveu aprovar a la primavera.