Quatre eixos

L’Ajuntament està treballant en la definició d’un pla integral per concretar les accions que s’emprendran a nivell local per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social provocada pel coronavirus. Aquest pla definirà recursos i eines adreçats a la ciutadania, empreses i tercer sector per ajudar-los en la recuperació i anar un pas més enllà de l’atenció de xoc que s’ha desplegat en els primers moments de la pandèmia. El pla planteja quatre eixos: reforçar l’estructura de l’Ajuntament a nivell de personal i acabar d’implementar el teletreball; ampliar els serveis de l’Àrea de les Persones, especialment Serveis Socials, Promoció Econòmica i Comerç; implementar polítiques actives en matèria econòmica i fiscal; i prioritzar inversions de millora dels equipaments municipals per garantir el compliment de les mesures de seguretat.

L’equip de govern va presentar el passat 29 d’abril les línies generals d’aquest pla als grups de l’oposició durant la Comissió Informativa de Presidència, on va explicar que l’Ajuntament té actualment 1,8 milions de superàvit, tot i que segons el Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març només es pot dedicar un 20% d’aquest a mesures de caràcter social. D’aquest percentatge el consistori ja n’ha gastat el 50% en la compra de material sanitari i l’ampliació de serveis socials i ara en resten uns 150.000 euros que podrien invertir-se en aquest àmbit, i es compta amb 1’3 milions d’euros que es podrien destinar a inversió sostenible.