Reobertes

L’Ajuntament ha reobert la deixalleria municipal i la deixalleria mòbil. Els dos serveis restaran oberts en l’horari habitual, però funcionaran amb noves mesures de seguretat. Des de la Regidoria de Medi Ambient es recomana demanar cita prèvia a la deixalleria municipal, ubicada al polígon Can Singla, abans d’anar-hi.

Segons les mesures de seguretat establertes, i en el cas de la deixalleria municipal, el personal atendrà la ciutadania des de la finestra de l’oficina, i dins el recinte només podrà entrar una persona usuària. El personal anirà equipat amb el corresponent equip de protecció individual. En el cas que es portin residus especials (residus electrònics, piles, olis, dissolvents, fluorescents…) les persones usuàries els hauran de dipositar en un espai habilitat especialment per a tal efecte, i serà el personal qui els traslladi posteriorment al seu contenidor. Pel que fa a la resta de residus habituals, podran ser les pròpies persones usuàries qui els dipositin al contenidor corresponent. Tots els espais més transitats tindran un reforç de neteja i desinfecció, a banda de la neteja habitual.

En la deixalleria mòbil, i per evitar contacte entre persones usuàries i personal, els residus s’hauran de dipositar en l’espai indicat i seran els treballadors qui els dipositin al seu lloc corresponent. Els horaris són: Divendres: Parc de les Planes  (11 a 12:15 hores), Els Closos-Sant Bernat (12:30 a 13:45 hores), l’Estació (16 a 17:15 hores), Plaça de l’Oli (17:30 a 18:45 hores).

Dissabte: Urbanització Oasis (10 a 10:45 hores), Urbanització Ribes Blaves (11 a 11:45 hores) i Plaça Fèlix Figueras i Aragay (12 a 13:30 hores).