Residus

La ciutadania d’Esparreguera es va pronunciar sobre la gestió de residus municipal, a través d’una enquesta digital, impulsada per les regidories d’Espai Natural i de Bon Govern, que ha comptat amb 105 respostes ciutadanes. Les conclusions permetran fer esmenes en el plec del nou contracte de gestió de residus que està redactant l’Ajuntament i fer campanyes d’informació específiques per a donar a conèixer serveis municipals o canviar alguns hàbits.

Els resultats del qüestionari indiquen que el 95% de les persones enquestades separen els residus a casa i que la principal dificultat que tenen a l’hora de separar bé és la manca d’espai a l’habitatge. Una part important de la ciutadania, un 47%, destaca que cal incrementar la freqüència de recollida per a millorar el model de gestió de residus i un 51% no estaria disposada a pagar una mica més de la taxa d’escombraries per a millorar el servei. Les conclusions de l’enquesta permetran incorporar algunes millores al nou model de gestió de residus que actualment està treballant el consistori, que aposta per l’eliminació del sistema actual de contenidors soterrats, l’establiment de la recollida Porta a Porta a Can Rial, Mas d’en Gall, La Plana i el nucli antic i disposar de contenidors en superfície a la resta de barris.