Sense focs

Ahir dilluns 15 de març va començar el període anual de prohibició de fer focs de qualsevol tipus en zones forestals i en l’àrea de 500 metres al voltant d’aquestes. En el cas de Castellví de Rosanes, aquesta prohibició abasta tots els barris atesa la proximitat del bosc als nuclis urbanitzats. Així, doncs, des d’ahir i fins al 15 d’octubre, inclòs, no es podran cremar rostolls ni restes vegetals, fer focs d’esbarjo, llançar objectes encesos com coets o focs artificials i realitzar qualsevol tipus de feina que pugui comportar risc d’incendi en les zones abans esmentades.

Cal recordar que Castellví de Rosanes és considerat municipi d’alt risc d’incendi forestal en el període estival.

Les persones que, de forma excepcional, hagin de fer des d’ara fins al 15 d’octubre alguna de les activitats qualificades de risc d’incendi per la normativa vigent, caldrà que demanin permís explícit al departament d’Agricultura de la Generalitat, que podrà autoritzar-les o no depenent de les condicions ambientals i de risc del moment (enllça en aquesta pàgina al tràmit).

Barbacoes dins dels barris
En el cas de barbacoes de llenya/carbó situades en parcel·les dins d’un barri, només es podran fer servir si aquestes són d’obra i disposen d’un mataguspires que eviti la sortida a l’aire de partícules enceses. En cas contrari, no es podran utilitzar.

Des de l’Ajuntament es recorda també que és prohibit llançar coets i focs artificials arreu del terme, tant per la proximitat de les cases al bosc com per l’existència dins de la majoria de barris de zones verdes arbrades i d’arbrat dins de les parcel·les.

Tags: