Subvencions per als llibres

Fins el dia 25 d’agost de 2020 es poden presentar sol·licituds per demanar les subvencions per la compra dels llibres i material informàtic de P3 a 4t ESO dels alumnes empadronats al Bruc.

La sol·licitud es presenta través del canal e-tram mitjançant una instància genèrica del web municipal i adjuntant el document annex (1 o 2) emplenat degudament i la documentació sol·licitada.

El Ple municipal del Bruc va aprovar el dia 15 de juliol aquesta subvenció per un import inicial de 12.000€ per la present subvenció, del paquet de mesures econòmiques de la COVID-19 d’un import total de 30.000€ del pressupost municipal 2020.

Aquesta subvenció pretén donar suport a aquelles famílies que hagin vist afectada la seva situació social i econòmica per la crisi sanitària, així com aquelles que ho necessitin. La subvenció serà per alumne i tindrà tres tipologies: subvenció del 50% i del 80% per la compra dels llibres (segons puntuació) i del 70% per la compra del Chromebook dels alumnes de 1r ESO del IES Collbató que compleixin els requisits definits en les bases (consultar bases adjuntes).

El dia 30 de setembre es farà públic el llistat de les subvencions atorgades en el web municipal i de les AMPES. L’AMPA Escola El Bruc ha signat un conveni amb l’Ajuntament del Bruc per gestionar conjuntament el pagament de la subvenció per totes aquelles persones que compleixin els requisits.

Durant tot el mes d’octubre es podrà presentar la documentació justificativa pel seu cobrament i el pagament es realitzarà durant el mes de novembre.

Tags: