Suport famílies

El reglament de prestacions econòmiques de Castellví es modifica per adaptar-se a la realitat del municipi.

S’han ajustat per exemple paràmetres relatius als topalls d’ingressos i s’han incorporat al reglament nous suports  creats el darrer any. La gestió d’aquests ajuts es fa des de Serveis Socials.

Consulteu-ne més detalls a l’enllaç:  https://bit.ly/3qxzfUv

Tags: