Suport

D’altra banda, i pel que fa a l’impacte del coronavirus en l’economia domèstica, durant el darrer mes i mig l’Ajuntament de Castellví de Rosanes ja ha establert pròrrogues en els terminis de pagament dels impostos que afecten la majoria de veïns i veïnes, com són l’IBI urbà i la taxa d’escombraries domiciliats i l’impost de vehicles.

Alhora, la partida de l’àrea de Serveis Socials, pel que fa al reglament de prestacions econòmiques de caràcter social, es reforçarà per donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes de Castellví de Rosanes que passin o es puguin trobar els pròxims mesos en dificultats per causa de la crisi de la COVID-19.