Taxes municipals

L’Ajuntament ha recordat l’ajornament i ampliació de terminis de les taxes municipals.

  • Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM): ampliació del termini de pagament de rebuts no domiciliats fins el 2 de juny; ajornats els rebuts domiciliats pel banc fins el 1 de juny.
  • Taxa de subministrament de l’aigua (4t trimestre): ampliació del termini de pagament de rebuts no domiciliats fins el 2 de juny; ajornats els rebuts domiciliats pel banc fins el dia 1 de juny.